Okul yöneticilerinin ve öğretmenlerin sorun alanı olarak gördükleri; sınıf geçme, devam-devamsızlık, nakil ve geçişlerle ilgili önemli düzenlemeler yaptıklarını vurgulayan MEB Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Cengiz Mete, açık liseye geçişleri zorlaştıran yönetmeliğe ve hangi durumlarda geçiş yapılabileceğine ilişkin usul ve esasların yer aldığı genelgeyle ilgili açıklama yaptı.

AÇIK LİSELER, AMACINDAN SAPTIRILIYOR

İzinsiz özel öğretim faaliyetlerine engel olmanın amaçlandığını vurgulayan Mete, özellikle salgın döneminde açık liselere geçişin hızlandığını gördüklerini ve açık liselerin amacından saptırılarak örgün eğitime alternatif olduğu yönünde algı oluşturulmaya çalışıldığını belirtti.

acik-ogretim-liseleri-gecis-3

AÇIK ÖĞRETİMİN YAYGINLAŞMASININ OLUMSUZ SONUÇLARI

Cengiz Mete, açık liselerin, çeşitli ve zorunlu nedenlerle örgün eğitim dışında kalan ya da örgün öğrenim hakkını kaybedenlerin uzaktan eğitimle devam ettiği okullar olduğunu ifade ederek bu okulların akran öğrenmesi, öğrenci-öğretmen etkileşimi gibi çok yönlü fonksiyonları yerine getirmekten de yoksun olduğunu belirtti.

Mete, herhangi bir makul gerekçe olmadan öğrencilerin açık öğretime yönlendirilmesinin, örgün öğretimin değersizleştirilmesine, eğitimde fırsat eşitsizliğine, eğitim yatırımlarının ve ders araç gereçleri gibi kamu kaynaklarının israfına, öğretmen istihdamındaki planlamaların aksamasına sebebiyet verdiğine işaret etti. 

Bu nedenle, açık öğretim liselerine geçişleri yeniden düzenlediklerini vurgulayan Mete, bu konudaki yanlışlıkları gördüklerini belirterek Bakanlık olarak yeni tedbirler almamız ve okulları eğitimin merkezi olarak konumlandırmamız gerekiyordu. Açık öğretime geçişle ilgili yapılan yeni düzenlemeleri, saymış olduğumuz gerekçeler ile uygulamaya koyduk." ifadelerine yer verdi.

Okula giden çocuklar için zihin açıklığını artıran uzman önerisi besinler Okula giden çocuklar için zihin açıklığını artıran uzman önerisi besinler

acik-ogretim-liseleri-gecis-2

KİMLER AÇIK LİSEYE GEÇİŞ YAPABİLECEK?

Milli sporcu, şehit ve gazi çocuğu, evde ve hastanede eğitim alan, engelli ve özel eğitim öğrencileri, tutuklu ve hükümlüler, ilgili kanunlar kapsamında özel durumları olan öğrenciler ile örgün ortaöğretim kurumlarında okuma hakkını kaybeden öğrenciler; açık öğretime nakil ve geçişlerini yapabilecekler. 

DEPREM BÖLGESİNDEKİ ÖĞRENCİLER AÇIK LİSEYE GEÇEBİLECEK

Yukarıda sıralananların dışında açık liseye geçiş yapabilmesi uygun görülen diğer durumlar şöyle sıralandı:

acik-ogretim-liseleri-gecis-1

  • Sınıf tekrarına kalanlar, 
  • İkamet değişikliği nedeniyle devam edeceği aynı türden okulu bulunmayanlar, 
  • Temel eğitim kurumlarından mezun olup herhangi bir örgün ortaöğretim kurumunda kaydı olmayanlar, 
  • Yurt dışında olması nedeniyle çeşitli mazeretleri olanlar ve uzun bir süreyi gerektiren hafızlık eğitimi alanlar, 
  • Milli sporcular dışında bireysel veya takım sporlarında en az üç yıl faal lisanslı olarak yarışmalara katılan sporcular, 
  • Türkiye olimpik hazırlık merkezleri ile sporcu eğitim merkezlerine kayıtlı olanlar, 
  • Zorlu şartlarından dolayı deprem bölgesindeki bazı il ve ilçelerdeki geçici barınma merkezlerinde ikamet eden ve taşıma yolu ile eğitim hizmeti alanlar, istemeleri ve durumlarını belgelendirmeleri halinde il veya ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarına başvurabilecekler.

BAŞVURULAR 15 EYLÜL’DE BAŞLIYOR

Başvurular, açık liseye geçişler için zaruri şartların belgelendirilmesi kaydıyla 15 Eylül-16 Ekim 2023 tarihleri arasında il veya ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarına yapılacak.

Kaynak: (AA)