24 Ekim 2020, Cumartesi
Son Dakika

Adalet Bakanlığı: Avukat kimlikleri bankacılık işlemlerinde geçerli

Avukat kimliklerinin tüm resmi ve özel kuruluşlar tarafından kabul edilecek resmi kimlik hükmünde olduğu, ibraz edilmesi halinde bankacılık işlemlerinde de geçerli olduğu bildirildi.
14.10.2020 14.17.36

Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğünün Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanlığına gönderdiği yazıda, bazı bankaların avukat kimliklerinin ibrazında işlem yapmadığı ve avukatların konuyla ilgili Bakanlığa başvurduğu belirtildi. 

1136 sayılı Avukatlık Kanunu'na atıfta bulunulan yazıda, avukat kimliklerinin tüm resmi ve özel kuruluşlar tarafından kabul edilecek resmi kimlik hükmünde olduğu ve Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik'te yapılan değişiklikle T.C. kimlik numarası bulunan ve özel kanunlarında resmi kimlik hükmünde olduğu açıkça belirtilen kimlik belgelerinin bankacılık işlemlerinde kabul edilmesinin zorunlu olduğu vurgulandı.

Yazıda, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nun 1'inci maddesine de atıfta bulunularak avukatlığın bir kamu hizmeti olduğu ve avukatların, yargının kurucu unsurlarından olan bağımsız savunmayı serbestçe temsil ettikleri ifade edildi.

Kamu hizmeti niteliğindeki avukatlık mesleğini yürüten avukatların, yargı görevini yerine getirirken yargının kurucu unsurlarından olan bağımsız savunmayı serbestçe temsil ettiği, hukuki münasebetlerin düzenlenmesi, her türlü hukuki mesele ve anlaşmazlıkların adalet ve hakkaniyete uygun olarak çözümlemesi ve hukuk kurallarının tam olarak uygulanması noktasında her derecede yargı organları, hakemler, resmi ve özel kişi, kurul ve kurumlar nezdinde görev ifa ettikleri belirtilen yazıda, avukatların ifa ettikleri görev dolayısıyla adaletin tesisinde doğrudan görev aldıklarına, kamu yararının korunmasına katkı sunduklarına işaret edildi.

Yazıda şu ifadelere yer verildi:

"Bu anlamda, güven veren ve erişilebilir adaletin tesisinde, hak ve özgürlüklerle hukukun üstünlüğü ilkesinin güçlendirilmesinde avukatlık mesleğinin yadsınamaz bir yeri vardır. Bundan dolayıdır ki avukatların mesleki sorunlarına çözüm bulmak ve savunmanın imkanlarını güçlendirmek her zaman için önem arz etmiştir. Bu amaçla da Avukatlık Kanunu'nun 2'nci maddesinin üçüncü fıkrasında, görevlerinin yerine getirilmesinde tüm kurumların avukatlara yardımcı olmak zorunda oldukları açıkça hüküm altına alınmıştır. Bu nedenle, avukatların mesleklerini daha etkin bir biçimde ifa edebilmeleri için tüm kurum ve kuruluşların üzerilerne düşen sorumlulukları yerine getirme konusunda hassas davranmaları önem teşkil etmektedir."

Yazıda, avukatlar tarafından avukat kimliklerinin ibraz edilmesi halinde bankalarca işlem yapılması konusunda gerekli hassasiyetin gösterilmesi istendi.

İTTİFAK-AAYorum Ekle