Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak

İlan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Bakanlığın merkez teşkilatı Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü emrinde istihdam edilmek üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan ‘Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların’ “Sınav şartı” başlıklı Ek 2 nci maddesinin 1/c bendi doğrultusunda, Bakanlığımız tarafından gerçekleştirilecek sözlü sınav başarı sırasına göre yapılacak yerleştirme ile 18 çözümleyici pozisyonuna sözleşmeli personel alınacaktır.

Detaylı bilgi için tıklayınız.