ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Üniversitemiz birimlerinin personel ihtiyacının karşılanması amacıyla 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 (B) maddesi uyarınca, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara göre aşağıda unvanı ve nitelikleri belirtilen münhal pozisyonlarda istihdam edilmek üzere sözleşmeli personel alınacaktır.

Anadolu Rüyası  ‘Kahraman Mektepliler’ lansmanı yapıldı Anadolu Rüyası ‘Kahraman Mektepliler’ lansmanı yapıldı

Detaylı bilgi için tıklayınız.