Akupunkturun nasıl etkili olduğu konusunda çeşitli araştırmalar yapılmıştır. İşte elde edilen bazı sonuçlar:

Akupunktur vücudun bağışıklık sistemini güçlendirerek direncini arttırıyor. Böylece hasta herhangi bir enfeksiyona daha az yakalanıyor. Daha az enfeksiyon demek daha az rahatsızlık demektir.

Hastanın duygusal durumu kontrol altına alınıyor. Böylece stres, sıkıntı, depresyon gibi durumların ortaya çıkmasını önlüyor, var olanları da en azından bardağı taşırmayacak seviyede tutuyor ve böylece tedavi ediyor.

Vücudun kendi steroidini, seratoninini, endorfinini salgılaması sağlanıyor. Böylece yara içeriden tedavi ediliyor. Dışarıdan uzun süre alınan steroid çocukların büyümesini engellediğinden, akupunktur tedavisi dışarıdan steroid alımını bıraktırarak çocukları da bu tehlikeden kurtarmış oluyor.

Alerji reaksiyonlarını oluşturan salgılar azalıyor. Alerjik reaksiyonda en önemli rolü üstlenen " immün globülin -E" seviyesi akupunktur tedavisi sonrası ciddi anlamda azalıyor. Akupunktur vücudun genel dengesini düzeltiyor.

38- İğne batırmanın vücuda etkileri hakkında 

açıklayıcı bilgi verir misiniz?

Akupunktur iğnesinin vücuttaki etkilerini iki ana başlıkta toplayabilir:

OBJEKTİF ETKİLER:

A) Analjezik etki

Ağrı eşiğini yükselterek elde edilir.

Total duyu kaybı yoktur. Etki hemen görülür.

Doku ve organların iyi kanlanması temin edilir.

Endorfinler salgılanarak elde edilir.

B) Sedasyon etkisi

Beyinde seratonin, endorfin vb. gibi maddeler ortaya çıkmasıyla elde edilir.

Sedasyonun raphe sistem, bazal ganglionlar formatio retikülaris (beyinde bir bölge) aktivasyonundan olduğuna inanılır.

Akupunktur uygulaması esnasında beyin dokusunda bazı metabolik değişiklikler olduğu rapor edilmiştir. Ö rneğin, dopamin artışı tespit edilmiştir. Dopamin eksikliğine bağlı oluşan bazı mental hastalıklarda ve parkinsonda akupunkturun etki mekanizması bu şekilde açıklanabilir.

C) Homeostatik etki

Sempatik ve parasempatik sistemi dengeleyerek, ter salgısını, böbrek çalışmasını, kalp ve solunum fonksiyonlarını ayarlayarak sağlanır.

İyon dengesini ayarlar.

D)İmmün stimülan (Bağışıklık sistemini kuvvetlendirici) etki

Vücut direncini arttırır. Bu işi lökositleri, antikorları ve gama globulinleri arttırarak yapar. Enfeksiyonlarda da bu özelliği sebebiyle etkilidir.

Antikorlarda artış

İmmün globülinlerde artış

GAMDE dediğimiz globülinlerde artış sağlanır.

E) Psikolojik etki

Bu etkiyi hipnozla ya da telkinle karıştırmamak lazım. İkisi arasında farklar vardır. Ö rneğin  

Akupunkturun etkisi her kişide değişik derecelerde izlendiği hâ lde, hipnoz toplumun % 10-15&rsquo ini ancak etkiler, 

Akupunktur analjezisi ile acil cerrahi müdahale, acil hasta tedavisi yapılabildiği, migren nöbeti, siyatik düzeltilebildiği hâ lde hipnozla anestezi için uzun bir hazırlık dönemine gerek duyulur,

Hipnozda hareketler robot gibidir. Akupunkturda sponton jest ve mimikler vardır. Hatta iğneleme bölgesine lokal anastezi yapılması akupunkturun etkisini yok eder. Nalokson aneljezik etkiyi yok eder. Bütün bunlar akupunkturu hipnozdan uzaklaştıran nöral etkileri düşündürür.

F) Motor fonksiyonlarda iyileşme

Paralizi vakalarında geç dönemlerde bile akupunktur tedavisinden cevap alınır,Şahsın çalışma gücü artar,

Sporcular daha fazla enerjiye sahip olur,

Kas kriş ve kemik yapısını kuvvetlendirir. vücut direncini arttırır,

Diz, bel ve ayak yaralanmalarında bakım ve tedavi çabuklaştırır.

SUBJEKTİF ETKİLER:

İğne batırılan yerde hafif ağrı,

Biraz gerginlik hissi,

Biraz ağrı hissi,

Yüzeysel dokuda biraz küntlük,

  İğne çevresinde lokal kas spazmı.

Tüm bu duygulara akupunktur literatüründe 'De Gi denilir.

Sağlıklı günler dileğiyle