İmam Kuşeyri (k.s.) buyurdu: Re" fet, rahmetin ve şefkatin ziyade ve çok olmasıdır. Allahü Teâ lâ kullarına karşı Rauf" dur herkesten daha ziyade şefkat ve rahmet sahibidir. Dünyada mü" mine de kâ fire de rahmet eder. Lâ kin ahirette sadece mü" minlere rahmet eder.

Hak Teâ lâ , Musa aleyhisselama şöyle vahy eyledi:

'Ey Musa! Beni kullarıma sevdir.'

'Ya Rabbi, seni kullarına nasıl sevdireyim?'

'Nimetlerimi ve ihsanlarımı onlara anlat.'

'Ya Rabbi, bu anlatacağım senin hayattakilere olan rahmetindir. Ya ölenler için hazırladığın rahmetin nasıldır?'

'Ey Musa! Eğer kabir ehline sorsan ve ben de onların sana cevap vermelerine izin vermiş olsam, elbette sana öldükten sonra onlara hayatlarındaki lütuf ve ihsanımdan daha fazla lütuf ve ihsanda bulunduğumu haber verirler.

Ey Musa! Ben, onlar hayatta iken rahmetimi onlardan kesmiyorken, toprak altında iken rahmetimi nasıl keserim.

Ey Musa! Nice kullarım vardır ki hayatları boyunca bana isyan ederler, ölüm vakti geldiğinde onların cehalet ve inatlarına bakmam, lâ kin onların zayıf ve zelil olmalarına bakar, benim rahmetimi ümit etmelerini ilham ederim. Böylece kapımda durdururum ki gazabımdan ve azabımdan kurtulsunlar.'

Bu, ölmeden önce Allahü Teâ lâ " nın rahmetinden ümidi kesmemek ve günahlarından pişman olmak icap ettiğini beyan eder.