Yeni yasaya göre, Almanya’da eleman darboğazı yaşanan meslekler için aranan asgari gelir şartı, yıllık sosyal güvenlik katkı payı tabanının en az yüzde 45.3 oranında olacak. Bu da 2023 yılı itibariyle yıllık 39 bin 682,80 Euro tutarında bir gelir anlamına geliyor. Diğer meslekler için ise, bu oran yüzde 50 olarak belirlendi. Bu da 2023 yılı esas alındığında, 43 bin 800 Euro tutarında yıllık gelir gerektirdiği anlamına geliyor.

YÜKSEK LİSANS DERECESİ ŞARTI KALKTI

Yeni yasayla birlikte, AB Mavi Kartı almak için yüksek lisans derecesi şartı da kaldırıldı. Bundan böyle, bilgi teknolojisi uzmanları gibi bazı meslek grupları, yüksek lisans derecesine sahip olmasalar da, en az üç yıl benzer iş deneyimine sahip olduklarını kanıtlamaları halinde, AB Mavi Kartı alabilecekler.

FIRSAT KARTI İLE İŞ ARAMA KOLAYLIĞI

Yeni yasayla birlikte, Almanya’da iş aramak isteyen yabancı kalifiye işçiler için de yeni bir vize türü olan Fırsat Kartı hayata geçirildi. Bu kart, Almanya’da iş arayan yabancıların, altı ay boyunca ülkede kalmasına ve iş bulmasına imkân sağlayacak. Fırsat Kartı almak için, yabancıların Almanya’da eleman darboğazı yaşanan bir meslekte çalışabileceklerini kanıtlamaları, Almanca veya İngilizce dil yeterliliğine sahip olmaları ve geçimlerini sağlayabilecekleri bir gelire sahip olmaları gerekiyor.

Pizza devi hintlilere satılıyor! Türkiye'de de 678 şubesi var Pizza devi hintlilere satılıyor! Türkiye'de de 678 şubesi var

HANGİ MESLEKLER ÖNCELİKLİ OLACAK?

Yeni yasayla birlikte, Almanya’da acilen kalifiye eleman aranan meslekler listesi de genişletildi. Matematik, bilişim ve fen bilimleri, mühendislik ve tıp gibi branşlardaki eleman darboğazı yaşanan sektörlerin yanı sıra, yöneticilik, veterinerlik, diş hekimliği, eczacılık, hemşirelik ve eğitimcilik gibi meslek grupları da AB Mavi Kartı alabilecek yeni meslekler arasında yer aldı. Acilen kalifiye eleman aranan diğer meslek ve branşlara, şu linkten ulaşabilirsiniz:

https://www.make-it-in-germany.com/fileadmin/1_Rebrush_2022/a_Fachkraefte/PDF-Dateien/3_Visum_u_Aufenthalt/2023_Engpassberufe_DE.pdf

AİLE BİRLEŞİMİNDE ÖNCELİK TANINACAK

Yeni yasayla birlikte, herhangi bir Avrupa Birliği üyesi ülkede ailesi ile birlikte ikamet etmiş olan AB Mavi Kart sahiplerine, Almanya’ya göç etmeleri halinde, aile birleşiminde öncelik tanınacak. Aile üyeleri, sahip oldukları vatandaşlık nedeniyle Almanya’ya girişte vize şartına tabi olmaları halinde, önceki üye devletlerinde verilen oturum izinleri ile AB Mavi Kart sahibinin aile üyeleri olarak Almanya’ya giriş yapabilecekler ve burada vize sürecinden geçmeden kalabilecekler. Göç edecek kişilere Almanya’da oturum izni verilirken yeterli büyüklükte konut ve geçim sağlama koşullarına haiz olunup olunmadığına bakılmayacak.

Kaynak: (HABER MERKEZİ)