Bu bilimsel bilgilere dayanan bir yazıdır.

Adı geçen raporlar ABD’de yayınlanmış bilimsel araştırma sonuçlarıdır.

Amerikalı profesörlerin 30 senelik incelemesi sonuçlandı: Boşanmış ailenin çocuğu daha kötü öğrenci oluyor ve hayatta daha az para kazanıyor.

Benzer bir nesil hikâyesi, çocukların yetişkinliğe ulaştıklarında Amerikan rüyasını gerçekleştirme olasılıkları söz konusu olduğunda ortaya çıkar. Boşanmamış ailelerden gelen Y kuşağının yaklaşık yüzde 77'si, boşanmış ailelerden gelen yaşıtlarından yüzde 20 puan daha yüksek ve 30'lu yaşlarının ortalarında daha yüksek gelire ulaştı. Anne-baba ayrı ailelerden gelenlerin yalnızca yüzde 55'i iyi para kazanabildi.

Boşanmamış ailede yetişen 30’lu yaşlarda daha zengin olacak ve parayı bulacak.

“…Sosyoekonomik faktörleri kontrol ettikten sonra, Y kuşağının 30'lu yaşlarında üçüncü en yüksek gelir grubunda olma olasılığı, her iki biyolojik ebeveyni olan sağlam bir ailede büyüyenler için yüzde 77 daha yüksek.

30'lu yaşlarında, sağlam bir ailede büyümek, varlıklı olma olasılıklarını yüzde 42 artırdı.

Yine, bu sefer ekonomik cephede, istikrarlı, evli bir ailede yetiştirilmenin yararının Amerika Birleşik Devletleri'ndeki çocuklar ve genç yetişkinler için artabileceğine dair daha fazla kanıtımız var.”

Evlilik ve aile yapısı neden her zamankinden daha önemli?

Neden istikrarlı bir şekilde evli ebeveynler çocuklar için her zamankinden daha önemli olabilir? Evli bireylerin eskisinden daha seçici olmasının ötesinde, bu aile avantajını açıklamaya yardımcı olan üç faktör var:

İlk olarak, bugün babalar çocuklarının hayatlarına eskisinden daha fazla dâhil oluyorlar. Bu, evli ailelerdeki çocukların bugün birkaç on yıl öncesine göre çok daha fazla baba ilgisinden yararlandığı anlamına gelir. Aslında, yakın tarihli bir Vanderbilt araştırması, son yıllarda iki ebeveynli aileler arasında çocuklara ayrılan zamanın çok arttığını buldu.

İkincisi, evli ailelerin tek ebeveynli ailelere göre sahip oldukları geleneksel ekonomik avantajın son yıllarda arttığına dair kanıtlar var. Vanderbilt çalışması, çocuklara yapılan harcamaların en çok kolej eğitimli, iki ebeveynli aileler arasında arttığını buldu.

Pekin Üniversitesi ve New York Üniversitesi'ndeki akademisyenlerin yaptığı bir başka yeni araştırma, son yıllarda “tek ebeveynli ailelerde yaşayan çocukların çocukluk gelirlerinde azalmada daha fazla artış yaşadığını” buldu. Başka bir deyişle, tek ebeveynli aileler son zamanlarda gelirlerinde daha fazla yukarı ve aşağı dalgalanmalara maruz kaldı.

Bu önemli çünkü gelir oynaklığı yalnızca çocuk yetiştirmekle ilgili masrafları karşılama konusunda büyük etken ve aynı zamanda daha fazla aile içi stresi de oluşturdu.

Boşanan çiftlerin çocukları üniversitede kayıp yaşıyor

“… Üçüncüsü, son yarım yüzyılda boşanma ve aile dağılımındaki artış, çocukların artık birkaç on yıl öncesine kıyasla artan sayıda düşük çatışmalı ayrılık yaşadığı anlamına geliyor. Avrupa'da aile istikrarsızlığı ve üniversite mezuniyeti üzerine 2017 yılında yapılan bir araştırma, bu istikrarsızlığın son yıllarda daha düşük mezuniyet oranlarıyla daha güçlü bir şekilde bağlantılı olduğunu buldu.

Araştırmayı yapanlar, Avrupa'daki düşük çatışmalı ayrılıklardaki artışın önemli olduğunu öne sürdüler. Çatışması yüksek ebeveynlerin ayrılması çocuklara psikolojik rahatlama getirebiliyor.

Gerçekten de araştırmalar, nispeten düşük çatışmalı bir ebeveyn ilişkisinin neden sona erdiğini anlayamayan veya kabul edemeyen bir çocuğa çok daha zarar verdiğini gösteriyor. Onların sözleriyle, giderek daha fazla çatışmasız aile ayrılıyor ... Ayrılmanın olumsuz etkilerine daha sık rastlanıyor. Nüfus düzeyinde, olumsuz sonuçlar olumludan daha ağır basar ve sonuç olarak genel (ortalama) olumsuz etki daha da güçlenir.”

Prof Brad Wilcox incelemesinde özetle (Aile Araştırmaları Enstitüsü) çocuklar için evliliğin ve istikrarlı bir aile hayatının değeri çok.

Son araştırmalar, çocukların ekonomik refahının, eğitimsel kazanımlarının ve okul davranışlarının aile yapısıyla her zamankinden daha sıkı bağlantılı olduğunu göstermekte.

Bu araştırma özeti, 1970'lerde ve 1980'lerde reşit olan genç erkek ve kadınlara kıyasla, sağlam bir aileden gelmekle ilişkili üniversite ve finansal avantajın son yıllarda genç yetişkinler için artması nedeniyle, üniversite mezuniyeti ve genç yetişkinlerin finansal başarısı söz konusu olduğunda aile birliğinin hayati önemini göstermektedir.

Özetle, istikrarlı bir evli ailenin sadece hala önemli olmadığına, aynı zamanda çocuklarımız ve genç yetişkinler için her zamankinden daha önemli olabileceğine dair artan kanıtlar var.

Aile kurumunu koruma adına Türkiye’de daha fazla araştırma ve bilgi belge görmek istiyoruz, bu çalışmalar böylece küçük çatışmalar yaşayan büyükler için “çocuk yetişirken tatlıya bağlanmalı” isteğinin yolunu da açabilir…

(Bu arada National Marriage Project yani bizim de Ulusal Evlilik Projesi başlatarak bu yönde adım atmamız yerinde olacaktır, tüm ilgililere duyuralım.)

Y kuşağı böyleyse Z kuşağını bari kurtaralım…