Kürşat Karacabey Hocam, 'hiçlik' ile ilgili bir metin gönderince, aklıma bu kavramın nasıl ele alındığı geldi. Ayrıca, Fox TV Ana Haber sunucusu Selçuk Tepeli, çok kez konuşmasın uzatıyor ve sonra 'ben kimim ki, bir hiçim' diyor&hellip Ana haber sunucularında bir sorun var, sürekli değiştiriyoruz&hellip İlginç..

'Hiç' kelimesini, birisine birşey söylemek istemediğimizde çok kullanırız. Ne oldu? Hiç&hellip Ne yapıyorsun? Hiç&hellip Ne okuyorsun? Hiçbir şey&hellip .

'Oysa hiçlik' başka, içselleşmiş bir kelime konumunda&hellip 'Bir idrak ve tefekkür içinde olmak' denebilir.

Ö rneğin İslam&rsquo da 'hiç' ve 'hiçlik' üzerine neler var, araştırdım

'&hellip Seni hiçbir şey değilken yarattım!' (Meryem, 9)

'Size ulaşan her nimet, Allah&rsquo tandır. Sonra (hem) size bir sıkıntı dokunduğu zaman da yalnız O&rsquo na yalvarırsınız.' (en-Nahl, 53)

(Hiçlik) Lafzı Benlikten sıyrılmayı ifade eden bir kelimedir. Ç ünkü ilahi esrardan bir nasip alabilmek, nefsani arzulardan sıyrılabilmekle başlar. Dolayısıyla manevi tekamüllerin başlangıç noktası, 'hiç'e varabildikten sonradır.

Hazret-i Mevlana buyuru 'Şu birbirimizden üstün olma davası, büyüklük iddiası da ne? Neticede, hepimiz bir sarayın kapısında değil miyiz?'

Allah (C.C.) 'Ey insanlar! Hepiniz fakirsiniz, zengin olan yalnız Ben&rsquo im!'(Fatır,15.)

'Bugün, felsefenin varoluşçuluk akımının Fransa daki öncü kalemlerinden Jean - Paul Sartre ın (1905-1980) yaş günü. Simgesel başyapıtı Varlık ve Hiçlik özelinde, özgürlük, kendi-olmak ve insanın dünya üzerindeki varlığı üzerine çok değerli ifadelerini yeniden anımsamak için ise, hiç bir zaman geç değil.' Evrim Altuğ/Gazete Duvar/21 Haziran 2020

'Hiçlikten hepliğe Neyzen Tevfik' Yaşamın zorluklarına, çirkinliklerine hicivleriyle, kimi zaman sövgüye dönüşen yergileriyle ve &lsquo neyi varsa onunla&rsquo ile direnir cevap verir. Yapıtlarının adı da 'Hiç' ve 'Azâ b-ı Mukaddes'tir&hellip . ' Mesut Kara / Evrensel / 20 Mayıs 2018

Şimdide hocamızın metnini okuyalım: