Yermük Harbinde (M. 634) (Doğu Roma) Bizans generallerinden meşhur Yorgi harb meydanına gelip Hâ lid bin Velî d Hazretleri ile aralarında şöyle konuşma geçti:

Yorgi: 'Ey Hâ lid! Sizin Peygamberinize gökten bir kılıç indi de o da sana mı verdi ki onunla hangi kavim üzerine hücum etsen onları bozuyorsun?' dedi.

Hazret-i Hâ lid: 'Hayır' dedi.

Yorgi: 'O halde sana niçin &lsquo Seyfullah (Allah" ın kılıcı) denildi?'

Hazret-i Hâ lid: 'Allâ hü Teâ lâ , bizlere Peygamber gönderdi. Ben, onu yalanlayıp onunla harp edenler içinde idim. Sonra bana ilâ hî hidayet erişip ona tâ bi oldum. Peygamberimiz (s.a.v.) bana: &lsquo Sen, Allâ h" ın müşrikler üzerine sıyırdığı kılıcısın' dedi ve Allâ h" ın bana yardım etmesi için duâ etti" dedi.

Yorgi: 'Neye davet ediyorsunuz? Bana söyle.' dedi.

Hazret-i Hâ lid: 'Ya Müslüman olun, ya cizye verin, yoksa sizinle harp ederiz. Bu üç şeyin birine davet ederiz,' dedi.

Yorgi: 'İslâ m" ı kabul edenlerin rütbesi nedir?' dedi.

Hazret-i Hâ lid: 'Onun rütbesiyle bizim rütbemiz birdir?'

Yorgi: 'Onun için de sizin gibi ecir ve mükâ fat var mıdır?'

Hz. Hâ lid: 'Evet. Belki o, bizden daha faziletlidir. Zira biz, Peygamberimiz sağ iken ona inanıp tabi olduk. Bize gaybden haber verirdi. Ondan acayib şeyler ve mucizeler gördük. Gördüğümüzü gören ve işittiğimizi işiten kimsenin Müslüman olması lâ zım gelir. Siz ise, bizim gibi görmediniz, bizim gibi işitmediniz. Sizden samimiyet ile İslâ m dî nine giren bizden daha faziletli olur' diye cevap verdi.

Yorgi, Hz. Hâ lid" in telkiniyle kelime-i şehâ det getirdi, gusül edip iki rek" at namaz kıldıktan sonra hemen kılıcını çekip Hâ lid ile beraber düşman üzerine hamle etti. Böyle meşhur bir generalin harp meydanında müslüman oluvermesi Bizanslılar" ın pek gücüne gitti.

Başkumandan Hz. Hâ lid ve General Yorgi, pek şiddetli ve uzun muharebeler ettiler. Gündüzün son vaktinde General Yorgi şehid oldu. Bir gün içinde çok büyük bir dereceye kavuştu. Rahmetullahi aleyh.