İlan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Üniversiteye bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında sözleşmeli personel olarak istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” ın ek 2 nci maddesinin (b) fıkrası uyarınca, genel ve özel şartları taşıyanlar arasından 2022 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara 1 (bir) adet sözleşmeli personel alımı yapılacaktır.

Koç Üniversitesi Öğretim Üyesi alım ilanı Koç Üniversitesi Öğretim Üyesi alım ilanı

Detaylı bilgi için tıklayınız.