07 Temmuz 2020, Salı
Son Dakika

BYV, Hamilik Okulu mezuniyet merasimiyle şenlendi

09.07.2019

Boğaziçi Yöneticiler Vakfı’nın Hamilik Oklu Vakfı’nın kıymetli destekleriyle yürütmekte olduğu Hamilik Okulu çalışmaları, ilk mezunlar için düzenlenen mezuniyet merasimi ile şenlendi.

6 Temmuz Cumartesi günü BYV’nin Rumelihisarı’ndaki faaliyet merkezi Boğaziçi Konak’ta düzenlenen merasiminde hamilik okulu öğrencilerinin meslek hayatına adım attığı günde vakıf kurucuları, mütevelli heyeti üyeleriyle birlikte Hamilik Okulu Vakfı’nın kurucuları, mütevelli heyeti ve icra kurulu üyeleri kardeşlerinin yanında yer aldı.

BYV Hamilik Okulu’nun ilk mezunları için düzenlenen tören, Vakıf Başkanı Bahattin Aydın, Kurucular Kurulu Üyesi Sadık Yener, Vakıf Müdürü İbrahim Ethem Gören, Mütevelli Heyeti Üyesi Zehra Ağır, Hamilik Okulu Komisyonu Başkanı Orhan Koyuncu, Hamilik Okulu Komisyonu Üyesi Hasan Köylü, Hamilik Okulu Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Barbaros Ceylan, Hamilik Okulu Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Hakkı Yazıcı ve 5 yıl boyunca verdikleri seminerlerle BYV’den desteklerini esirgemeyen Hamilik Okulu Vakfı’nın çok değerli müessisleri Ahmet Albayrak, Emre Memiş, Mustafa Özkan ve Lokman Ökten’in katılımlarıyla gerçekleşti.

Boğaziçi Üniversitesi öğrenci ve mezunlarının öncülüğünde, mensuplarını
gönüllülük ve medeniyet bilinci temelinde buluşturarak; onların önderlik ve
yöneticilik yeteneklerinin gelişmesine katkıda bulunmak gayesiyle 1996 yılında bugüne faaliyette bulunan BYV 2014 yılından itibaren mevcut faaliyetlerini yeni bir karşılıksız hizmet ile; hamilik okulu çalışmalarıyla taçlandırmaya başladı. Hamilik Okulu çalışmalarının öznesini Ahilik Meslek Âdâbı ve Fütüvvet Âhlâkı oluşturuyor. Boğaziçi Yöneticiler Vakfı’nın Hamilik Okulu seminerlerine rehberlik etmekte olan mezkûr özne uhdesinde seminerleri, hamilik görüşmelerini, Yiğitlik Meydanı faaliyetlerini, hâsılı insan olma ve insan kalma davasına yönelik tüm gönüllü çalışmaları ihata ediyor.

BYV’nin beş yıldır tecrübe ederken her bir hakikat uğrağında yeni sınamalardan geçerek asliyet ve terkip şuuru kazanımlarına sahip olduğu Hamilik Okulu çalışmalarının ilk mezunlarının Ahilik yemini ederek meslek hayatlarına adım attıkları attığı sürurlu gün için büyükçe bir paragraf açmazdan önce Hamilik Okulu Vakfı’na kısaca değinmemiz vakıa mutabık olacaktır.

Hamilik; insan olma ve insan kalma davası…

“Hamilik” insan olma ve insan kalma davasına sevdalanan güzel kulların bir araya gelerek oluşturma gayretinde bulundukları kadim bir mefhum yahut müessese… Bu meyanda 11 yıl önce tesis edilen Hamilik Okulu Vakfı ile çağdaş medeniyetin değer öğütücü çarklarına elini-eteğini, gönlünü-benliğini kaptırma ihtimali bulunan gençlerimize meslek adamlığının sırları ile birlikte eşref-i mahlûkat olan insanın dünya yolculuğuna yönelik olarak da fisebilillah rehberlik/yol arkadaşlığı ediliyor.

Tasadduk, isar, şenlendirme, yiğitlik, cömertlik, fütüvvet, vefa, ihsan, marifet, züht, takva, diğerkâmlık, liyakat, sadakat, işini iyi yapmak, mesleğinin adamı olmak, insana ve dahi eşyaya hak ettiği kudsiyeti atfetmek, yeryüzünde Allah’ın halifeliği görevini bihakkın yerine getirmek ve “emr olunduğu gibi dosdoğru olmak” hamiliğin olmazsa olmaz anahtar kelimeleri.

Hamilik Okulu çalışmaları mefhûmî mânâda “hamilik” içeriğini, tarihi ve kültürel kimliğini Osmanlı ve Selçuklu Medeniyetlerinin kurumsallaştırmış olduğu Ahilik ve Esnaf (Mesleki Dayanışma) Teşkilatından alıyor.

Hamilik çalışmaları ile ulaşılmak istenilen amaç genç muhataplara mücerret anlamda sadece meslek öğretmek değil. Meslek usûl ve âdâbının tahsilinin üzerine insan olma ve insan kalma anlayış ve sorumluluğunu yüklemek.

Hâsılı, insan olma ve insan kalma meselesi olan hamilik okulu çalışmalarına Hamilik Okulu Vakfı’na hayatlarını adayarak maddi imkânlarıyla birlikte gönül ellerini gençliğin irfanına uzatmış bulunan meslek ve ahlâk adamları marifetiyle 2008 yılında “bismillah” denilmiş.

Hamilik Okulu Vakfı 3. bin yılın başında gençliğe hizmet ediyor

Böylelikle 3. bin yılın başında “fetâ”ya/gençliğe” hizmet eden Hamilik Okulu Vakfı’nın müessislerine Hamilik çalışması buldurulmuş.

Hamilik Okulu Vakfı’nın çatısı altında İstanbul’daki üniversite öğrencilerine mesleğinin profesyonelleri tarafından akşam saatlerinde seminerler veriliyor. Seminerlerin içeriği her bir kademe için ayrı ayrı olmak üzere Hamilik Okulu Felsefesi ve Arayışına uygun olarak düzenleniyor.

Seminer, kulüp ve komisyon çalışmaları ile öğrencinin üniversite hayatında alacağı akademik bilgi ve birikimlerin pekiştirilmesinin yanı sıra kendisine insanla ilgili, eşya ve dünya ile ilgili, meslek bilinci ile ilgili, toplumsal ilişkiler ve ahlâkla ilgili, ölçü-denge ve kavrama ile ilgili, sanat ve estetik ile ilgili ve daha birçok alanda entelektüel bakış açısı sağlanıyor.

BYV de bir önceki cümlede ifadesini bulan bakış açısıyla yürütmeye muvaffak kılındığı Hamilik Okulu çalışmalarını üç kademede sürdürürken Bosna, Cizre ve Şehitlik Dergâhı yiğitlik meydanlarını kuran Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi yol arkadaşlarıyla birlikte insana, eşyaya ve çevreye yönelik borçlarını ödemeye; şenlendirme hizmetinde bulunmaya gayret ediyor.

BYV Hamilik Okulu ilk mezunlarını verdi

6 Temmuz Cumartesi günü BYV’nin vakıf merkezi Boğaziçi Konak her zamankinden daha farklı bir heyecan ve gurur dolu bir güne şahitlik etti. Vakıf, 5 yıldır çalışmalarını şevkle yürüttüğü Hamilik Okulu’nun ilk mezunlarını verdi.

Biz de BYV’nin programına katılarak Vakfın Hamilik Okulunun I. Kademe sorumlusu ve Elif Kübra Yıldırım’ın sunuculuğunu üstlendiği programı ilgiyle takip ettik. Harun Ziya Sarı’nın okuduğu Ahilik Duası’na hep birlikte âmin dedik.

Başkan Aydın: Vakıf, belirli değerlerin etrafında durabilmek demek

BYV Mütevelli Heyeti Başkanı Bahattin Aydın’ın konuşmasından şu satırların altını çizdik: “Vakıf demek, belli değerler etrafında durabilmek, bu değerleri yaşayıp sürdürebilmektir. Sizler Hamilik Okulumuzda edindiğiniz örneklikle ileride başkaları için rol model olacaksınız. Bunu çok önemsiyoruz.”

Ceylan: Mihver şahsiyetimiz Ebu’l Hasan Harakânî, Yesevî ve Ahi Evran’dır.

Programda BYV’nin kardeş kuruluşu Hamilik Okulu Vakfı’nın Mütevelli Heyeti Başkanı Barbaros Ceylan da öz bir konuşmayla gençleri ve mezunları selâmladı. Hitabında muhteşem örneklik Efendimiz (sav)’in mesajının bizlere ulaşmasının önemine dikkatleri çeken Barbaros Ceylan, hepimizim esas gayesinin Nebevî mesajın yaşanması, hâl ile taşınması ve yaşanırken iletilmesi olduğunu belirtti. Hamilik Okulu’nun ilham aldığı mihver şahsiyetlerin Ebu’l Hasan Harakani, Ahmet Yesevi ve Ahi Evran’ı da rahmet ve minnetle yâd eden Ceylan, yapılan çalışmaların hiç şüphesiz bu şahsiyetlerin himmetleri ve hâlis dualarının bereketleriyle yürüdüğüne vurgu yaptı.

Gençler kardeşliğimize vesile oldu.

BYV bünyesindeki hamilik çalışmalarını başlatan Haluk Dortluoğlu’na, hamiliğe destek veren kuruculara, vakıf yöneticilerine, Hamilik Okulu Vakfı nezdinde seminerlere katkıda bulunmakta olan eğitmenlere azim ve gayretleri için teşekkür eden Barbaros Ceylan, esas teşekkür edileceklerin ise genç kardeşlerimiz olduğunu şu sözlerle ifade etti: “Esas teşekkür edilecek gençlerimizdir. Sizler bizim hayır, iyilik tezgâhımızsınız. Bize şevk verdiniz, bizi gayrete getirdiniz, sizlerden beslendik, kardeşliğimize vesile oldunuz.”

Barbaros Ceylan: Dünya meydanında insan kalmak zordur.

Hamilik Okulu Vakfı ile BYV’nin işbirliğinin güzel bir kardeşleşmeye vesile olduğuna da vurgu yapan Barbaros Ceylan genç Boğaziçililere şu değerli tavsiyelerde bulunarak konuşmasını sonlandırdı: “Dünya meydanında insan kalmak zordur, birbirinizden kopmayın! Mutlaka sürekli devam eden bir iyilik işiniz olsun. Ahlâk sahibi olmakla, iyilik üzere olmakla ancak bu dünya üzerinde insan kalabilirsiniz.”

Hamilik Okulu yiğitleri: Sözümüz sözdür

Barbaros Ceylan’ın konuşması sonrasında salondaki tüm katılımcılar ayağa kalkmaya davet edildi. Hep birlikte kıyam ettik. Zira vakit Ahilik Yemini vaktiydi. Hamilik okulunun hedeflediği meslek insanı olma vasfıyla meslek bilincini bir kez daha pekiştirmek, fütüvvet anlayışını bir defa daha hatırlamak için BYV’nin Kurucular Kurulu Üyesi, vakıf insanı Sadık Yener ve hamilik okulu mezunu Furkan Başkan’ın okudukları Ahilik Yeminine “sözünüz sözümüzdür” diyen Hamilik Okulu yiğitleri yapılan duaya hep birlikte gönülden âmin diyerek mezun oldular ve beratlarını aldılar.

İttifak gazetesi camiası olarak Ahilik yeminiyle meslek hayatlarına ilk adımlarını atan Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerini tebrik ediyoruz... Mezuniyetlerinin kendilerine ailelerine, ülkemize ve Ümmet-i Muhammed'e yönelik yeni hayır ve şenlendirme kapılarının açılmasına vesile olmasını temenni ediyoruz.

Yazımızın ilk bölümüne Ahilik Yemini ile nihayet verelim:

AHİLİK YEMİNİ

Çırak Adayı (Furkan Başkan);

Biz daha doğmadan yeminimizi ettik!

Ne yemini istersiniz bizden şimdi?

Bugün ancak hatırlatmasıdır o günün!

Söz verdiğimiz gün;

Bu dünyanın yükünü taşımaya talip olduğumuz gündür!

O gün “evet” dedik!

Bugün, hazırız “evet dediğimize” sahip çıkmaya…

Bir meslekle, kuşandık kuşaklarımızı,

O kuşak, bağladı bizi belimizden,

Elimizden ve dilimizden.

Şimdi söz zamanıdır;

Hamilik Okulu Usta’larından (Sadık Yener);

“Harama bakma, haram Yeme, haram içme!

Doğru, sabırlı ve dayanıklı ol!

Yalan söyleme!

Büyüklerden önce söze başlama,

Kimseyi kandırma,

Kanaatkâr ol, dünya malına tamah etme!

Yanlış ölçme, eksik tartma.

Kuvvetli ve üstün iken affetmesini, hiddetli iken yumuşak davranmasını bil!

Kendin muhtaç iken bile başkalarına verecek kadar cömert ol!”

Çırak Adayı (Furkan Başkan);

Bu sözler hepimizin sözüdür!

Sözümüz olsun mu Yiğitler!

Tüm öğrenciler birlikte

“Sözümüz olsun!”

Usta (Sadık Yener);

Şimdi dua zamanıdır

Bu sözü tutan,

İşini hakkıyla yapan,

Allah’ın rızasına uygun iş yapan,

Mesleğini ve güzel ahlakı öğreten

Ve gençlere sahip çıkan meslek sahiplerini

Allah iki cihanda aziz etsin,

Tuttukları her işten hayır göstersin,

Ve Allah rızıklarını bol etsin,

Yoksulluk göstermesin,

Sıkıntı Çektirmesin,

Âmin.

Başta Peygamber Efendimiz (sav) olmak üzere, gelmiş geçmiş bütün peygamberlerin ruhlarına, ashabın ruhlarına, meslek pirlerinin ruhlarına ve erenlerin ruhlarına El-Fatiha.

YARIN: AHİLİK TEŞKİLATI’NDA PEŞTEMAL KUŞANMA ÂDETİ


Yorum Ekle