29 Eylül 2020, Salı
Son Dakika

Cari işlemler açığı azalıyor

Ödemeler dengesi martta 589 milyon dolar açık verirken, 12 aylık cari açık 12 milyar 829 milyon dolar oldu.
13.05.2019 10.12.40

Cari işlemler dengesi, mart ayında 589 milyon dolar açık verdi. Ekonomistler, mart ayında cari işlemler hesabının 960 milyon dolar açık vermesini bekliyordu. Cari açık 12 aylık dönemde 12.83 milyar dolar oldu. Cari işlemler dengesi dört ay fazla verdikten sonra aralık, ocak, şubat ve martta açık verdi. Şubat ayı cari açık verisi 718 milyon dolardan 733 milyon dolara revize edildi. Net hata noksan kalemi, mart ayında -4.3 milyar dolar olarak gerçekleşti. 

 TCMB'den yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Cari işlemler açığı, bir önceki yılın Mart ayına göre 4.145  milyon ABD doları azalarak 589 milyon ABD doları olarak  gerçekleşmiştir. Bunun sonucunda, on iki aylık cari işlemler açığı 
12.829 milyon ABD doları olmuştur.

Söz konusu azalışta, ödemeler dengesi tablosundaki dış ticaret  açığının bir önceki yılın aynı ayına göre 3.725 milyon ABD doları  azalarak 916 milyon ABD dolarına gerilemesi en büyük etken olmuştur.

Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ise, bir önceki yılın Mart ayında 573 milyon ABD doları açık vermişken, bu ayda 3.477 milyon ABD doları fazla vermiştir.

Hizmetler dengesi kaynaklı girişler Mart 2018’e göre 113 milyon ABD doları artarak 1.298 milyon ABD dolarına yükselirken, hizmetler  dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler 55 milyon ABD doları tutarında artarak 1.043 milyon ABD dolarına yükselmiştir.

Birincil gelir dengesi kalemi altında yatırım geliri kaleminden  kaynaklanan net çıkışlar, bir önceki yılın aynı ayına göre 131 milyon ABD doları azalarak 1.076 milyon ABD doları olmuştur.

Bunun yanı sıra, ikincil gelir dengesi kalemi kaynaklı net  girişler, Mart 2018’e göre 195 milyon ABD doları artarak 199 milyon ABD dolarına yükselmiştir.

Finans Hesabı

Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler, bir önceki yılın  aynı ayına göre 120 milyon ABD doları azalarak 965 milyon ABD doları  olarak gerçekleşmiştir.

Portföy yatırımları 1.353 milyon ABD doları tutarında net giriş  kaydetmiştir. Bu ayda, yurtdışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili  olarak, bankalar ve diğer sektörler sırasıyla 1.702 milyon ABD doları  ve 1.202 milyon ABD doları net borçlanma gerçekleştirmişken, Genel Hükümet 500 milyon ABD doları net geri ödeme gerçekleştirmiştir.

Hisse senedi ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında ise,  yurtdışı yerleşiklerin sırasıyla 554 milyon ABD doları ve 863 milyon ABD doları net satış yaptığı görülmektedir.

Diğer yatırımlarda 3.153 milyon ABD doları tutarında net çıkış  gerçekleşmiştir.

Diğer yatırımlar altında, yurtiçi bankaların yurtdışı  muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları ve yurtdışı bankaların  yurtiçindeki mevduatları sırasıyla 4.722 milyon ABD doları ve 303  milyon ABD doları net artış kaydetmiştir.

Ayrıca, Türkiye’de yerleşiklerin (bankalar hariç) yurtdışındaki  mevduatlarına ilişkin olarak, 2018 yılı dördüncü çeyreği için  kesinleşen Uluslararası Ödemeler Bankası (BIS) verileri 3.075 milyon 
ABD doları çıkış yönlü olarak ilgili kaleme yansıtılmıştır.

Yurtdışından sağlanan kredilerle ilgili olarak, bankalar ve Genel Hükümet sırasıyla 709 milyon ABD doları ve 91 milyon ABD doları net  geri ödeme gerçekleştirmişken, diğer sektörler 789 milyon ABD doları  net kullanım gerçekleştirmiştir.

Resmi rezervlerde bu ayda 5.728 milyon ABD doları azalış  gözlenmiştir." Yorum Ekle