"İyi Hissetmek" kitabı, Dr. David D. Burns tarafından yazılmış bir eserdir ve depresyonla mücadelede bilişsel çarpıtmaları ele almaktadır. Kitap, insanların depresyonu nasıl aşabileceğini anlamalarına yardımcı olmak için bilişsel terapinin temel ilkelerini açıklamaktadır.

Depresyon, olayları değerlendirirken yanlış düşünme biçimlerine sahip olmayla ilişkilendirilir ve bu kitap, bu düşünme biçimlerini tanımlar ve düzeltilmesi gerektiğini vurgular. Depresyon, toplumun %20'sinden fazlasını etkileyebilen bir ruhsal rahatsızlıktır.

Kitapta, bireylerin olayları nasıl değerlendirdikleri ve bu değerlendirmelerin nasıl çarpıtılmış olabileceği üzerinde durulur. Başlıca bilişsel çarpıtmalardan ikisini inceledik:

Hep ya da Hiç Düşünme: Bu çarpıtmada, insanlar olayları siyah-beyaz, ya da tamamen iyi veya tamamen kötü olarak değerlendirme eğilimindedirler. Bu mükemmeliyetçilik olarak adlandırılabilir. Örnek olarak, bir politikacının seçimi kaybetmesi sonucunda kendini tamamen başarısız hissetmesi verilebilir. Dr. David D. Burns, bu tür düşünce biçimlerinin depresyona yol açabileceğini belirtir ve gerçekçi bir yaklaşımın, hayatta başarı ve başarısızlık anlarının olduğunu kabul etmek olduğunu önerir. Bu şekilde, gri tonların her zaman var olduğunu anlayabiliriz.

Aşırı Genelleme: Bu çarpıtmada, insanlar tek bir olayı, tüm yaşamlarına yaygın bir şekilde uygulamaya eğilimlidirler. Örnek olarak, arabasının camına kuş pisliği düşen bir kişinin, bu olayı kendi şanssızlığı olarak genelleştirmesi verilebilir. Bu tür düşünce biçimi gerçeklikten uzak ve bilişsel bir çarpıtmadır. Dr. Burns'a göre, yaşam içinde zaman zaman olumsuz olaylar yaşanabilir, ancak bu olayları sadece kendimize özgü bir şekilde görmek doğru değildir. Doğru yaklaşım, insanların yaşam içinde çeşitli olaylarla karşılaşabilecekleri ve bunların sadece kendileriyle sınırlı olmadığını anlamaktır.

Bu kitap, depresyonla mücadelede bilişsel terapinin güçlü bir aracı olarak bilişsel çarpıtmaları tanımlayarak ve düzelterek insanların daha iyi hissetmelerine yardımcı olur. Kitap, bireylerin olumsuz düşünce kalıplarını tanımalarına ve değiştirmelerine yardımcı olmak için rehberlik sunar.