SSK ve Bağ-Kur arasındaki emeklilik farkını kaldırmak için yeni bir düzenleme yapılacak.

Çiftçilere yaklaşık 197,3 milyon liralık tarımsal destek ödemesi bugün yapılacak Çiftçilere yaklaşık 197,3 milyon liralık tarımsal destek ödemesi bugün yapılacak

Bu düzenleme üç dönemden oluşuyor:

- İlk dönem: 8 Eylül 1999 öncesinde SSK ve Bağ-Kur'da çalışanların prim günleri eşitlenecek. Böylece daha erken emekli olabilecekler.
- İkinci dönem: 8 Eylül 1999 - 16 Ekim 2008 arasında SSK ve Bağ-Kur'da çalışanların prim günü farkı azaltılacak. Bu da emeklilik yaşını düşürecek.
- Son dönem: 16 Ekim 2008 sonrasında SSK ve Bağ-Kur'da çalışanların prim günü farkı tamamen kaldırılacak. Bu da emeklilik maaşlarını artıracak.

Bu düzenleme ile SSK ve Bağ-Kur arasındaki adaletsizliğin giderilmesi amaçlanıyor.

Türkiye'de emeklilik sistemi, çalışanların bağlı oldukları sosyal güvenlik kurumlarına göre farklılık gösteriyor. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı mensupları, emekli olabilmek için farklı yaş, prim günü ve sigortalılık süresi şartlarını yerine getirmek zorunda kalıyor. Bu durum hem çalışanlar arasında adaletsizlik yaratıyor hem de emeklilik sisteminin sürdürülebilirliğini tehlikeye atıyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, bu soruna çözüm bulmak için çalıştıklarını açıkladı. Bilgin, prim gün sayısındaki eşitsizlikleri ortadan kaldıracak bir düzenleme yapacaklarını ve tek bir emeklilik sistemine geçiş yapacaklarını duyurdu.

Bilgin, şunları söyledi:

“Esnafımızın bazı sorunları mevzuatla ilgili sorunlar. Prim gün sayısındaki farklılık ciddi bir sorun. Bunu eşitlememiz lazım. Bunu eşitleyecek bir düzenlemeyi yapacağımızı size söyleyeyim. Burada emekliliği hak etme şartlarını standardize etmemiz lazım. Bu hem farklı mesleklerde çalışan insanlar arasında adaletsizlik duygusunun oluşmasını ortadan kaldırır hem de devletle toplum arasındaki güven duygusunu güçlendirir.”

Bakan Bilgin'in açıklaması, milyonlarca emekli ve emekli adayını sevindirdi. Tek bir emeklilik sistemine geçiş yapılması halinde, çalışanların emekli olmak için daha az bekleme süresine ve daha az prim gününe ihtiyaç duyacağı belirtiliyor. Ayrıca emeklilik sisteminin daha adil ve daha sağlam bir temele oturacağı ifade ediliyor.

Prim eşitleme işlemleri ise üç ayrı döneme bölünecek.

İlk dönem, 8 Eylül 1999 öncesi çalışmaları kapsayacak ve burada SSK ve Bağ-Kur prim günleri eşitlenecek. 

İkinci dönem ise 8 Eylül 1999 - 16 Ekim 2008 tarihleri arasındaki çalışmaları kapsayacak ve bu dönemde SSK ve Bağ-Kur arasındaki prim günü farkı azaltılacak. 

Son dönem ise 16 Ekim 2008 sonrasındaki çalışmaları kapsayacak ve burada ise SSK ve Bağ-Kur arasındaki prim farkı tamamen ortadan kaldırılacak.

Bu düzenlemeyle birlikte, EYT'lilerin emeklilik hakları daha adil bir şekilde hesaplanacak ve farklı kurumlarda çalışmış olsalar bile tek bir prim sistemi üzerinden emekli olabilecekler. Bu durum, EYT'lilerin emeklilik hakkıyla ilgili yaşadığı sorunların bir kısmını çözebileceği gibi, SSK ve Bağ-Kur arasındaki prim farklılığına da son verecektir.

Birinci dönem 8 Eylül 1999 öncesi:

Bu dönemde emeklilik için sigortalılık süresi ve prim günü şartları farklılık gösteriyor. Sigortalılık süresi, sigorta başlangıç tarihi ile emeklilik tarihi arasındaki süreyi ifade ediyor. Prim günü ise bu süre içinde ödenen primlerin toplamını belirtiyor.

8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olanlar için emeklilik şartları şöyle:

- SSK'lılar: Sigortalılık süresi kadınlarda 20 yıl, erkeklerde 25 yıl. Prim günü ise sigorta başlangıç tarihine göre değişiyor. Örneğin, 1 Ekim 1986'dan önce sigortalı olanlar için prim günü şartı kadın ve erkeklerde 5 bin gün. Bu tarihten sonra sigortalı olanlar için ise prim günü şartı kadın ve erkeklerde kademeli olarak artarak en fazla 5 bin 957 güne kadar çıkıyor.

- Bağ-Kur'lular: Sigortalılık süresi kadın ve erkeklerde aynı, yani 25 yıl. Prim günü ise kadınlarda 7 bin 200 gün, erkeklerde ise 9 bin gün olarak uygulanıyor.
Bu dönemde emeklilik için yaş şartı aranmıyor. Ancak prim ve yıl şartlarını tamamlayanlar, yaş şartını beklemeksizin emekli olabiliyor.

İkinci dönem 1999-2008 arası:

8 Eylül 1999 - 16 Ekim 2008 tarihleri arasındaki dönemi kapsamaktadır. 

Bu dönemde, SSK'lıların emekli olabilmek için gereken prim günü sayısı kadın ve erkekler için eşitlenerek 7 bin güne çıkarılmıştır. 
Bağ-Kur'lu erkekler için ise 9 bin gün, kadınlar için ise 7 bin 200 gün olarak uygulanmaya devam edilmiştir. 
Ancak eşitlenme gerçekleştiğinde, Bağ-Kur'lu kadın ve erkekler için de prim gün sayısı 7 bin güne indirilecektir.

Üçüncü dönem

16 Ekim 2008'den sonra başlayan dönemi kapsamaktadır. Bu dönemde, SSK'lılar için kadın ve erkekler için prim gün sayısı eşitlenerek 7 bin 200 güne çıkarılmıştır.

Bağ-Kur'lu kadınlar için prim gün şartı 7 bin 200 gün iken, Bağ-Kur'lu erkekler için ise 9 bin gün olarak devam etmektedir. Ancak bir eşitlenme durumunda, Bağ-Kur'lular için de kadın ve erkekler için prim gün sayısı 7 bin 200 olarak uygulanacaktır.

Tam emeklilik dışında, kısmi emeklilik açısından da iki kurum arasında farklılıklar vardır. SSK'lılar 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı oldukları durumlarda 15 yıl ve 3600 gün prim ödemiş olmaları halinde kısmi emekli olabilirken, Bağ-Kur'lu sigortalılar için bu şart 5400 gün olarak uygulanmaktadır.

8 Eylül 1999 sonrasında ise, SSK'lılar 25 yıl ve 4500 gün prim ödemeleri halinde emekli olabilirken, Bağ-Kur'lu sigortalılar için bu şart 5400 gün ve 15 yıl prim ödemeleri olarak uygulanmaktadır. Eşitlik sağlanması halinde, Bağ-Kur'lular da 3600 gün veya 4500 gün prim ödemeleri halinde kısmi emekli olabileceklerdir.

İTTİFAK