25 Şubat 2020, Salı
Son Dakika

Esmâ-i Hüsnâ'nın izinde: El-Kaviyy

El-Kavîy, pek güçlü, pek kuvvetli, tam bir kudret sahibi, her şeye gücü yeten demektir.
14.08.2019 14.28.42

ÖZLEM GÖREN

El-Kavîy, pek güçlü, pek kuvvetli, tam bir kudret sahibi, her şeye gücü yeten demektir.

Zâriyât Sûresi, 58: “Şüphesiz ki, rızık veren O sağlam kuvvet sahibi olan Allah’tır.”

El-Kavîy ismi, Kur’ân-ı Kerîm’deki istimâliyle, fizîki ve manevî kuvveti, haricî desteği ve ilâhi kudreti içine alan geniş bir anlam zenginliği ile Allah’ın, kendisi için hiçbir acziyetin söz konusu olmadığı, tam ve mükemmel bir kudretin sahibi olduğunu anlatır, dostlar.

Hz. Âdem’den bu yana, Allah, kullarına peygamberler göndermiş, doğru yolu göstermiş, yalnız kendisine kulluk edilmesini istemiştir. Hz, Allah, zaman içinde, yeryüzünde iktidar, güç ve servet sahibi olduklarını görerek büyüklenen ve yoldan çıkan kavimleri de, o “üstün gücü”  ile yakalayarak, cezalandırmıştır.

Hz. Allah, dilerse bir fırtına ile tüm varlıklarını yerle bir edeceğini; dilerse sellerle ekinlerini helâk edebileceğini, minicik bir mikropla pek çok sayıda insanın yok olabileceğini göstermiştir dostlar.

Enfâl Sûresi, 52: “Tıpkı Firavun’un izinden gidenlerle onlardan öncekilerin gidişi gibi onlar da Allah’ın âyetlerini tanımadılar, Allah da kendilerini günahları yüzünden tutuklayıverdi. Çünkü Allah çok kuvvetli ve azabı çok çetin olandır.”

Hûd Sûresi, 66: “Ne zaman ki, azap emrimiz geldi, Salih’i ve beraberindeki iman edenleri, tarafımızdan bir rahmet sayesinde kurtardık, üstelik o günün perişanlığından da kurtardık. Hiç şüphesiz Rabbin güçlüdür, mutlak üstündür.”

Mü’min Sûresi, 22:O, şundandı: Onlara peygamberleri apaçık delillerle geliyorlardı. Ama onlar inkâr ettiler. Allah da tuttu kendilerini alıverdi. Çünkü O’nun kuvveti çok, azabı şiddetlidir.”

El–Kaviy isminin, inkâr edenlere bakan yüzü bu, dostlar.

Yüce Yaradan, sonsuz bir gücün sahibidir. İnkâr edenleri o güçle yakalar ve cezalandırır.

Bu ismin, mü’minlere bakan yüzünde ise, ışıl ışıl bir sevgi; dağlar gibi bir destek, muhteşem bir güç ve kuvvetin, mü’min kulun yüreğine yansıttığı güven duygusu vardır dostlarım. Mü’min kul her zaman Hz. Allah’a (cc) güvenerek, “Benim Rabbim güçlüdür. Beni kimsenin eline bırakmaz. O, benim tek desteğim” der.

Ahzâb Sûresi, 25: Hem Allah kâfirleri herhangi bir hayra ulaşmadan hınçlarıyla defetti. Bu şekilde Allah, mü’minlere savaşta kâfi geldi. Allah çok güçlüdür, çok üstündür.” 

El-Kavîy’dir O, dostlar!

Hz. Allah, savaş meydanlarında olduğu gibi, mü’min kulunun “hayat savaşında” da, nefsiyle tutuştuğu iç savaşında da kulunun yanında ve yardımında olandır.

O, muhteşem kelâmında, “Gevşemeyin, üzülmeyin, eğer hakikaten inanıyorsanız, muhakkak üstün olan sizsiniz.” (Âl-i İmrân Sûresi, 139) buyurarak, kuluna inancın gücünü öğretir.

Bakara Sûresi, 165:İnsanlardan kimi de Allah’tan başka şeyleri O’na eş tutuyorlar da onları, Allah’ı sever gibi seviyorlar. Oysa iman edenlerin Allah sevgisi daha kuvvetlidir. O zulmedenler, azabı görecekleri zaman bütün kuvvetin Allah’a ait olduğunu ve Allah’ın azabının gerçekten çok şiddetli bulunduğunu keşke anlasalardı.”

Ey güçlü olan Allah’ım!

Bizleri, El-Kavîy isminin tecellisiyle, bu dünyada düşmanlarımıza karşı güçlü kıl; imanımızın gücüyle, iman neşesiyle yaşamayı nasip ve müyesser eyle.  Âmin.Yorum Ekle