Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, enflasyonla mücadeleye kararlılıkla devam ettiklerini belirterek, 'Haziran ayında başlattığımız güçlü parasal sıkılaştırma ile enflasyonla mücadelemizi sürdürüyoruz' dedi.

Erkan, 'TCMB olarak fiyat istikrarını sağlamak, toplumsal refaha en büyük katkıyı sunma amacımızın farkındayız. Bu doğrultuda enflasyonla kararlı mücadelemizi güçlü parasal sıkılaştırma adımlarıyla devam ettiriyoruz' diye konuştu.

Başkan Erkan sözlerine şöyle devam etti: 'Makro finansal istikrarı gözeten politika adımlarımızla süreci desteklerken, finansal piyasalara ilişkin düzenleme çerçevesini sadeleştiriyoruz. İncelemekte olduğunuz Finansal İstikrar Raporu, bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz düzenlemelerle uyguladığımız politikaları özetliyor ve elde edilen sonuçları analiz ediyor.

Merkez Bankası Başkanı Erkan, 'Fiyat istikrarı, finansal istikrarın sürekliliği için hayati öneme sahiptir' diyerek, 'Finansal istikrarın korunması, toplumsal faydaya en büyük katkıyı sunacak şekilde fiyat istikrarının sürdürülebilir ve kalıcı büyüme için önemlidir' açıklamasında bulundu.

Erkan, 'Küresel ve yerel gelişmeler sonucunda, istikrarlı büyümenin sağlanması için enflasyonla mücadelenin daha da önemli hale geldiğini gözlemliyoruz' dedi. 'Bu hedefe ulaşmada, enflasyonla kararlı mücadele için tüm paydaşların ortak bir bilinçle hareket etmesi, toplumda ortak bir anlayışın oluşmasına önemli katkı sağlıyor. Merkez Bankası'nın fiyat ve finansal istikrar çabalarında toplumsal mutabakatın önemli bir belirleyici olduğunu gözlemliyoruz' şeklinde konuştu.

KREDİ VE SIKILAŞMA

Merkez Bankası Başkanı Erkan, 'Parasal sıkılaştırma ve makroihtiyati tedbirler çerçevesinde attığımız adımların etkilerini, piyasa mekanizmalarının işleyişinde artış ve varlık fiyatlarının sinyal niteliğinin güçlenmesi olarak gözlemliyoruz' dedi. Ayrıca, 'Bu süreçte, finansal sistemin içinde Türk lirası mevduatın payının artışına paralel olarak kur korumalı ve döviz cinsi mevduatın payının gerilemesi, finansal istikrarın yanı sıra parasal iletim mekanizmasını da güçlendirmekte' ifadelerini kullandı.

Erkan, 'Bankacılık sisteminin aracılık rolünün maksimum verimlilikle yerine getirilmesi, hedeflenen dezenflasyonun sağlanması için önemlidir' diye belirtti. 'Bu bağlamda, finansal aracılık faaliyetlerini aksatan ve kredi dağıtımını etkileyen uygulamalar öngörülebilir bir şekilde kaldırılmaktadır' şeklinde konuştu.

Ayrıca, 'Merkez Bankası'nın bankacılık sistemiyle koordinasyon içinde gerçekleştirdiği sadeleştirme adımları ve politika araçlarıyla ticari kredi akışının normalleşmesi, ihracat ve yatırım kredilerinin payının artması ve bireysel kredi büyümesinin yavaşlaması paralel olarak devam etmektedir' dedi.

Erkan, 'Bankaların makro politika kararlarına doğru tepki gösterme kabiliyeti ve dışsal şoklara karşı etkili risk yönetimi, finansal sistemin sağlığı açısından büyük önem taşımaktadır. Bu durum, finansal sistemin ana aktörü olan bankaların fon akışını kesintiye uğratmadan devam ettirebilmeleri açısından kritiktir' şeklinde konuştu.

Türkiye'nin ekonomisi 3. çeyrekte yüzde 5,9 büyüdü Türkiye'nin ekonomisi 3. çeyrekte yüzde 5,9 büyüdü

Erkan, 'Para politikasının etkinliğini belirleyen bir diğer önemli faktör olan reel sektörün finansal durumuna bakıldığında, şirketlerin sağlam finansal yapıları, artan karlılık ve azalan borç oranlarıyla, finansman maliyetlerindeki artış kaynaklı riskleri başarıyla yönetebilecek kapasitede olduklarını gösteriyor' dedi.

tcmb-ihracat-destegi-3

Erkan ayrıca, 'Rapor detaylı bir şekilde bankacılık sektörünün sağlam bilanço yapısını ele alıyor ve parasal sıkılaştırma sürecinde faiz riskini başarıyla yönettiğini gösteriyor. Sektör, aktif kalitesini korurken pasif yönetimini de Merkez Bankası'nın enflasyon hedefine uygun olarak sürdürüyor' şeklinde konuştu.

'Bu kapsamda sermaye yeterlilik oranları yasal sınırların üzerinde seyrediyor ve bankalar likidite tamponlarını yeterli düzeyde tutuyor' diyen Erkan, 'Ülke risk primindeki düşüşle birlikte bankaların dış finansman koşulları iyileşiyor ve borç geri ödeme oranları yüksek seyrediyor. Bankacılık sektörünün sağlam yapısı, Merkez Bankası'nın para politikasının etkinliğini destekleyen en önemli unsurlardan biridir' ifadelerini kullandı.

Erkan, 'Raporun ilk iki bölümü genel bir değerlendirme sunarken, üçüncü bölüm finans dışı kesim olan hanehalkı ve firmaların finansal risklerini ele alıyor. Dördüncü bölüm ise finans sektörünün görünümünü ve risklerini ayrıntılı olarak inceliyor' dedi.

Ayrıca, 'Serbest piyasa ekonomisi şartlarında finansal istikrarın tesis edilmesinin, fiyat istikrarının sağlanmasının, tüm ekonomik aktörlerin bu geçiş döneminde gerekli tedbirleri alabilecekleri donanıma sahip olduklarını ve ortak hedefler konusunda gerçek bir farkındalığa sahip olduklarını gözlemliyoruz' şeklinde konuştu.

Erkan ayrıca, 'Politika setimizin istenen sonuçları verebilmesi için bu unsurların önemli olduğunu belirterek, fiyat istikrarı ve finansal istikrar hedeflerimize kararlılıkla ilerleyeceğiz. Şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkelerine bağlı kalarak etkin iletişimimizi sürdüreceğiz. Finansal İstikrar Raporumuzun 37. sayısının okuyucular için faydalı olmasını dilerim' dedi.

Kaynak: HABER MERKEZİ