08 Ağustos 2020, Cumartesi
Son Dakika

Gazeteci yazar Ahmet Kabaklı mezarı başında anıldı

Türk Edebiyatı Vakfının kurucusu gazeteci, yazar Ahmet Kabaklı, vefatının 18. yılında Eyüp Mezarlığı'ndaki kabri başında anıldı.
08.02.2019 14.47.39

Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından başlayan anma törenine Kabaklı'nın ailesi ve sevenlerinin yanı sıra edebiyat dünyasından Bestami Yazgan, Yusuf Dursun, Abdülbaki Kömür, Prof. Dr. M. Mehdi Ergüzel ve Türk Edebiyat Vakfı (TEDEV) Müdürü Özcan Ünlü gibi birçok isim katıldı. "Şeyhül Muharririn" unvanını taşıyan Ah­met Ka­bak­lı'nın yeğeni Esat Kabaklı, anma törenine katılım gösteren herkese teşekkürlerini ifade etti. Esat Kabaklı, Ahmet Kabaklı'nın ilim, edebiyat ve fikir dünyasında yeri doldurulamayacak bir insan olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti: 'Gerçekten yokluğu çok belli. Onun gibi insanlara bu çağda çok ihtiyacımız var. Allah, Kabaklı Hocamız gibi insanları bu memlekette çoğaltsın ki bizlere faydaları olsun. Allahım konuşulamayanları konuşan, yazılamayacakları yazan, kalemine güçlü insanları bu millete bağışlasın ve sayıları çoğalsın'

'Hepimiz onun emanetini taşıyoruz'

Ahmet Kabaklı'nın yeğeni ve gazeteci, yazar Servet Kabaklı da '9 Şubat 2001'de çıkan gazeteler anlaşmış gibi bir manşet atmışlardı 'Türkiye Kabaklı'dır, Kabaklı Türkiye'dir' diye. Dolayısıyla Türkiye'nin bugünkü konumunda, gönül iklimimizde Kabaklı Hoca'nın çok büyük bir rolü vardır birleştirici olarak. Allah rahmet etsin. Hepimiz onun emanetini taşıyoruz' diye konuştu. Türk Edebiyatı Vakfı Yayınları'ndan çıkan 'Kabaklı Hoca' adlı bir kitap kaleme alan yazar İsa Kocakaplan ise Ahmet Kabaklı'yı özellikle gazetecilerin çok iyi okuması gerektiğine dikkat çekerek, 'Yani siyasal, ekonomik, kültür ve eğitim durumlarında bir gazetecinin milletin yanında nasıl durduğunu, tarafsızlığı Hoca'dan öğrenmeleri lazım. Hoca gibi kalemlerin inşallah ardı kesilmesin, yeni kalemler ortaya çıksın' değerlendirmesini yaptı.Aynı zamanda Ahmet Kabaklı'nın hayatı ve eserleri yarın, Türk Edebiyatı Vakfı'nda düzenlenen bir panelle ele alınacak. Yönetimini Serhat Kabaklı'nın üstleneceği panelde, Esat Kabaklı, Dr. Erol Ülgen, Prof. Dr. Mehdi Ergüzel ve İsa Kocakaplan konuşmacı olarak yer alacak.

'Şeyhül Muharririn' Ahmet Kabaklı 

'Şeyhül Muharririn' unvanını taşıyan Ah­met Ka­bak­lı, 30 Ma­yıs 1924'te Elazığ Harput'un Göllübağ'ında doğdu. Babası İmam Ömer Efendi, annesi Münire Hanım olan Kabaklı, çocukluk yıllarını Göllübağ'da geçirdi. Kabaklı, ilk orta ve lise tahsilini Elazığ'da yaparken, yüksek öğrenimini ise İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türkoloji Bölümü'nde tamamladı. Daha sonra Diyarbakır ve Manisa Lisesi'nde edebiyat öğretmeni olarak çalışan Kabaklı, 1956 sonbaharında bir yıllık eğitim stajı için Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) bursuyla Paris'e gitti. Kabaklı, dönüşünde İstanbul Çapa Eğitim Enstitüsü'nde edebiyat öğretmenliğine tayin edildi ve 1958-1969 arasında burada öğretmenlik yaptı.

Kabaklı, 1956'da Tercüman gazetesinin düzenlediği fıkra yarışmasını iki kişiyle birlikte kazandı ve aynı gazetede yazı hayatına başladı. Aydın'da iken başladığı Ankara Hukuk Fakültesi'ni de 1960'ta bitiren ve kısa bir süre avukatlık yapan Ahmet Kabaklı, 1969'dan itibaren İstanbul Yüksek Öğretmen Okulu'nda öğretim üyesi olarak çalıştı. Kabaklı, 1974'te emekliye ayrıldı ve ardından Türk Musikisi Devlet Konservatuarı'nda edebiyat dersleri verdi.  Türk Ede­bi­ya­tı der­gi­si­ni 1972'de ve Türk Ede­bi­ya­tı Vak­fını 1978'de kur­an Ahmet Kabaklı, MEB ve sivil toplum kuruluşları tarafından 1997'de Şeyhül Muharririn (yazarların üstadı) payesine layık görüldü. Tercüman gazetesinde 1990'a kadar çalışma hayatına devam eden Kabaklı, 1990'dan sonra da Türkiye gazetesindeki "Gün Işığında" köşesinde makaleler kaleme aldı.

Kabaklı'nın eserleri ise şöyle:

"Kültür Emperyalizmi", "Müslüman Türkiye", "Mabet ve Millet", "Mehmet Akif", "Yunus Emre", "Mevlana", "Bizim Alkibiaadis", "Ecurufya", "Sohbetler 1-2", "Temellerin Duruşması", "Güneydoğu Yakından", "Şiir İncelemeleri", "Doğudan Doğuş", "Türk Edebiyatı", "Te­mel­le­rin Du­ruşma­sı", "Kül­tür Em­per­ya­liz­mi", "Şa­ir­ler Sul­ta­nı Ne­cip Fa­zıl", "Şa­ir-i Ci­han Ne­dim", "Şi­ir İncele­me­le­ri, "Mil­le­te Vu­ru­lan Can­lı Pran­ga: Bü­rok­ra­si", "Al­pe­ren", "Dev­let Fel­se­fe­miz", "Çağ­la­ra Hük­me­den­ler", "Tür­ki­ye'yi Yo­ğu­ran­lar", "Sı­nır­la­rın Öte­si", "İs­tan­bul Gül­des­te­si", "Di­van Ede­bi­ya­tı", "Aşık Ede­bi­ya­tı", "Ta­sav­vuf", "Ta­ri­kat", "Ede­bi­yat", "İslamla Kaynaşmış Türk Edebiyatı", "Nazım Hikmet", "Fatih ve İstanbul", "Nerede Ne Yazdı", "Sanat ve Edebiyatımız", "İrfan ve İnsan", "Bu Dünyadan Kimler Geçti", "Ej­der­ha Taşı" (çocuk kitabı), "Tu­haf Bir Serüven" (ter­cü­me), "Şe­hir Mek­tup­la­rı" (Ah­met Ra­sim'den sa­de­leş­tir­me), "Mu­hay­ye­lat" (Gi­rit­li Aziz Efen­di'den sa­de­leş­tir­me).Yorum Ekle