İlan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı taşra teşkilatında çalıştırılmak üzere; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ve 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” çerçevesinde, pozisyon sayısı ve nitelikleri belirtilen toplam 68 adet boş pozisyona giriş (sözlü) sınavı ile sözleşmeli personel alımı yapılacaktır.

TOKİ 212 konut ve 143 işyeri satacak TOKİ 212 konut ve 143 işyeri satacak

Detaylı bilgi için tıklayınız.