09 Ağustos 2020, Pazar
Son Dakika

İLKE’nin gündeminde yükseköğretim var

13.02.2019

İlim Kültür Eğitim Derneği İLKE, Türkiye’nin çözüm bekleyen meselelerine odaklanmaya devam ediyor.

İLKE, öznesinde ilim, irfan, medeniyet bilince ve nihayetinde iyi işler yapmak ve örnek şahsiyetler yetiştirmek olan numune bir kuruluş. İLKE Derneği pek çok hayır ve hizmet kuruluşunu kurmuş ve desteklemiş bir iradenin bu alandaki çalışmalarını derinleştirmek amacıyla 2010’da kurduğu bir çatı kuruluş.

İLKE, bünyesinde yer alan kurumlarıyla beraber iş ahlâkı ve girişimcilik, akademik çalışmalar ve yaygın din eğitimi alanında faaliyet göstermekte ve bu konularda stratejik bakışı geliştiren öncü çalışmalar yapmakta. İLKE arz ettiğimiz çerçevede kamuoyuna ve politika yapıcılara yönelik bilgi, politika ve strateji üretmeyi önemsiyor.

İLKE Derneği bu bağlamda 12 Şubat Salı günü (dün) Geleceğin Türkiye'sinde Yükseköğretim raporu kamuoyunun ilgisine sundu. Şişli Grand Cevahir Hotel’de düzenlenen rapor sunum toplantısına katılarak, İLKE’nin kurumsal iletişim sorumlusu, tecrübeli gazeteci Hamid Kardaş’ın rehberliğinde gözlemlerimizi kaleme aldık.

İLKE İlim Kültür Eğitim Derneği tarafından hayata geçirilen "Geleceğin Türkiyesi" projesi kapsamında eğitim, yükseköğretim, dış politika, iktisat, kültür, yönetim, sivil toplum ve sosyal politika alanlarında Türkiye için gelecek vizyonu oluşturacak rapor serisinin ikincisi olan "Geleceğin Türkiyesinde Yükseköğretim" raporu düzenlenen törenle sunuldu.

Doç. Sunar: Geleceğe hazırlıklı olmalıyız

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren İLKE Derneği Yürütme Kurulu Başkanı Doç. Dr. Lütfi Sunar, sivil oluşumların yapıları ve işlevleri iyi anlaşılıp doğru kurgulandığında, toplumun refah seviyesinin de yükseleceğini kaydetti.

Geleceğin Türkiyesi Projesi hakkında bilgi veren Sunar, projeyle birlikte, sürekli değişimin yaşandığı bir dönemde artık geleceği konuşmanın daha kritik bir önemi haiz olduğuna dikkat çekmek istediklerini söyledi. Proje kapsamında ilk olarak Geleceğin Türkiyesinde Eğitim raporunu Ekim 2018'de açıkladıklarını ifade eden Sunar, eğitimin başka bir önemli boyutu olan “Geleceğin Türkiyesinde Yükseköğretim” raporu ile alana katkı sunmaya devam ettiklerini ifade etti. Sunar, yeni rapor ile ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Bu raporda yükseköğretim alanında artarak devam eden değişimin stratejik bir bakışla nasıl yönetileceğinden bugünün dünyasının yeni taleplerini karşılayacak çeşitlilik temelinde yapılandırılmış bir yükseköğretimin imkânına, yeni kariyer anlayışına uygun danışmanlık hizmetlerinin organize edilmesinden sürdürülebilir finans kaynağı arayışlarına değin önemli boyutlar ele alınmıştır. Raporun sunduğu bakış açısı dahilinde insan kaynağı nitelik olarak güçlendirildiğinde, yükseköğretimin uluslararası rekabette başarılı olma ve toplumun sosyo-ekonomik gelişimine katkı sağlama hedefinin daha ulaşılabilir olduğu anlaşılıyor."

Üniversiteler toplumun ruhudur

Üniversiteler toplumun beynini ve ruhunu oluşturur. Geçmişinden kuvvet alan üniversiteler yeniliğin mekânlarıdır diyen Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Lütfi Sunar, yükseköğretim meselesini tüm boyutlarıyla ele alan ve geleceğe dair önemli tespitleri olan raporun, eğitim ve iş dünyası başta olmak üzere toplumun tamamı için faydalı olacağına inandıklarını kaydetti.

Rektör Çelik: İLKE’nin raporu önemli bir adım

Lütfi Sunar Hoca’nın ardından söz alan İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Gülfettin Çelik, serbest piyasaya rağmen üniversitelerde uluslararası rekabet ortamının oluşmadığının altını çizerek bunun önemli bir sorun olduğunu ifade etti. Çelik, bu raporla yükseköğretimin sorunlarının çözümü için önemli bir adım atıldığına inandığını belirtti.

Yükseköğretim meydan okumalarla karşı karşıya

Selamlama konuşmalarının ardından raporun yazarı İLKE Mütevelli Heyeti Başkanı, Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nihat Erdoğmuş, raporu sundu.

Konuşmasının başında Türkiye'de yükseköğretimin yapısal ve yönetsel olarak stratejik bir değişime ihtiyaç duyduğunu belirten başarılı akademisyen Prof. Erdoğmuş, raporun amacını "Değişim yönetimi perspektifinden yükseköğretim sisteminin değişimine yönelik gelecek odaklı, bütüncül ve sistematik bir vizyon ortaya koymak" şeklinde ortaya koydu.

Üniversitenin geçmişi ve geleneği olan bir kurum olarak yeni meydan okumalarla karşı karşıya olduğunu söyleyen Erdoğmuş, bu meydan okumaları kitleselleşme, yeni nesle hitap edebilme, dijitalleşme, uluslararasılaşma, bilgi kaynaklarının çeşitlenmesi ve çoğalması, istihdama yönelik beceri kazandırma baskısı, ekonomik ve teknolojik çıktı beklentisinin artması ve finansman ihtiyacı olarak sıraladı.

Bu meydan okumalara karşı mevcut yükseköğretim kurumlarının ihtiyaç ve beklentileri yeterince karşılayamadığını belirten Erdoğmuş, stratejik bir yaklaşımla, yapısal ve yönetsel değişime ihtiyaç bulunduğunu söyledi.

Merkeziyetçi yapı gelişime engel

Türkiye’deki yükseköğretimin güncel durumu hakkında rakamlar da veren Erdoğmuş, 206 yükseköğretim kurumu, 7 milyon 560 bin 371 öğrenci, 161 bin 123 öğretim elemanı ile yükseköğretim sisteminin önemli bir niceliksel büyüklüğe ulaştığını ifade etti. Öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısının 49,35; Türkiye'deki uluslararası öğretim elemanı sayısının ise 3 bin 55; Türkiye'nin yayın sırasında dünyada 20.; atıf sırasında ise 26. sırada olduğunu hatırlatan Prof. Erdoğmuş, Türkiye’nin geleceğe güvenle bakabilmesi için bu görünümün iyileştirilmesinin şart olduğunu belirtti. Erdoğmuş, yükseköğretimin aşırı merkeziyetçi yapılanmasının gelişimi engelleyici etkenlerin başında geldiğini söyledi.

Nihat Erdoğmuş üniversitelerin akademik özgürlük ve özerkliği artırılarak, çeşitlilik, rekabet ve performans temelinde yeniden yapılandırılması gerektiğinin altını çizdi. Dünyada yükseköğretim kurumlarının merkezi bütçe dışındaki gelirlerini arttırabilmeleri ve kaynaklarını daha verimli kullanabilmeleri için hesap verme mekanizmaları geliştirerek mali özerklik ve esneklik düzeylerinin arttırıldığını vurgulayan Erdoğmuş, Türkiye’de de benzeri bir yapılanmanın uygulanabileceğini kaydetti. Erdoğmuş, üniversitelerin yeniden yapılanması ile Türkiye’nin geleceğinde daha etkin ve güçlü bir rol üsteleneceklerini vurgulayarak, yükseköğretim üst kuruluşlarının da kapsamlı bir değişiklikle yeniden yapılandırılmasının önemine dikkat çekti.

12 maddelik vizyon belgesi

Yükseköğretimdeki değişim ihtiyacından sonra öğrencileri merkeze alan yükseköğretime erişim, eğitim ortamı, kariyer ve istihdam becerileri gibi öğrenciye değer katacak temaları içeren bir vizyon ortaya koyan Erdoğmuş, sunumunu 12 maddelik vizyon belgesiyle sonlandırdı.

2030'larda Türkiye'nin Yükseköğretim Vizyonu:

Stratejik bir yaklaşımla yükseköğretimde değişimi yönetmek. Gelenekten geleceğe arayış ve anlamlandırma misyonuna sahip üniversite. Çeşitlilik temelinde yapılanmış yükseköğretim kurumları. Düzenleme ve denetleme kapasitesi yüksek yükseköğretim üst kuruluşları. Öğrenci taleplerine cevap üretebilen bir yükseköğretim sistemi. Öğrencilere değer katan bir eğitim ve öğrenme anlayışı. Yeni kariyer anlayışına uygun danışmanlık hizmeti. Nitelik ve adanmışlığı yüksek akademisyenler. Araştırma ve bilgi üretme kapasitesi gelişmiş bir yükseköğretim ekosistemi. Sosyal ve ekonomik katkı sağlayan yükseköğretim kurumları. Uluslararası hareketlilik ve iş birliklerinde etkin bir yükseköğretim. Sürdürülebilir finansman kaynaklarına sahip bir yükseköğretim.

Sunuma ilgi büyüktü

Sunumun ardından soru cevaplarla devam eden program, İLKE Yürütme Kurulu Başkanı Doç. Dr. Lütfi Sunar’ın Prof. Dr. Nihat Erdoğmuş’a plaket takdimiyle sona erdi. Programa Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İstanbul Şehir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Peyami Çelikcan, Merkez Bankası Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Nurullah Genç, YÖK eski üyelerinden Prof. Dr. Durmuş Günay, üniversite yöneticileri, STK temsilcileri ve kalabalık bir dinleyici topluluğu katıldı.

Bu türden programlar uzun zamlandır birbirini görmeyen dostların bir araya gelmesine de vesile oluyor. Toplantı öncesinde Boğaziçi Yöneticiler Vakfı Kurucular Kurulu üyeleri Davut Şanver ve Haluk Dortluoğlu ile hasbihal ettik. AA’nın kıdemli başmuhabirlerinden Ahmet Sezer üstad ile, Mavikaradeniz TV Genel Koordinatörü Metin Ruşen ile, İbn Haldun Üniversitesi Genel Sekreter Yardımcısı, musiki üstadı Alim Uçar ve İGİAD YK üyesi Ömer Bedrettin Çiçek ile görüştük. Ayrıca İLKE Derneği’nin genel sekreteri Kadir Yaman ille oldukça başarılı geçen etkinliği müzakere ederken Medya Giresun İmtiyaz Sahibi ve Giresun Medya Platformu Genel Sekreteri İbrahim Balcıoğlu ile tanıştık.

İLKE Derneği’ni tebrik ediyoruz

İttifak Gazetesi nezdinde hamle çapında iş ve çalışmalara imza atmakta olan İLKE Derneği’ni tebrik ederken Türkiye’nin Meselelerine yönelik yeni sunumlarını bekliyoruz.


Yorum Ekle
Alim Uçar
13.02.2019 11.28.16

Pek kıymetli büyüğüm İbrahim abicim teveccüh buyurmuş, fakirden "musiki üstadı" diye bahsetmiş. Bu nazik ve latif iltifat için teşekkürlerimi arz ederek, kendimi şevkli bir musiki talebesi olarak ifade etmek isterim.