Çalışma gün sayısı ve yaşını doldurarak emekli olmanın dışında Doğuştan veya sonradan engelli olma, Çalışma gücünü belli bir oranda kaybetme (malulen) nedeniyle de emekli olma imkânı vardır. İşitme kaybından dolayı bile malulen emekli olunabilir.

Sosyal devlet Kavramı Anayasamızda yer alan bir konudur. Sosyal devlet, sosyal güvenlik konusunu vatandaşın iradesine bırakmaz. Çalıştığı dönemlerde kamu veya özel sektörde çalışanın sigortalı olmasını zorunlu kılar.

Kimler Malul Sayılır?

  Hizmet akdine tabi ve kendi adına ve hesabına bağımsız çalışan sigortalılar ve Hizmet akdiyle özel sektörde veya kamu kurumlarında, çalışma gücünün veya iş kazası veya meslek hastalığı sonucu meslekte kazanma gücünün en az % 60'ını,  veya vazifelerini yapamayacak şekilde meslekte kazanma gücünü, kaybettiği Kurum Sağlık Kurulunca tespit edilen sigortalılar malul sayılır.

SAĞLIK RAPORU ANA BELİRLEYİCİ.

  Sigortalıların sağlık hizmeti sunucularından alacakları maluliyete ilişkin raporlar, Kanuna göre malul sayılmaları için yeterli değildir.  Sigortalının malul sayılabilmesi için, çalışma gücünün veya meslekte kazanma gücünün en az % 60'ını kaybettiğinin  Kurum Sağlık Kurulunca  tespit edilmesi gerekir.

Komplikasyonlu sağırlık   Yardımsız ayakta durmayı engelleyen denge bozuklukları ile birlikte olan, ameliyat ve işitme cihazlarıyla düzeltilemeyen kalıcı iki taraflı çok ileri düzeyde işitme kaybı bulunması halinde, gerekli  sağlık raporunun sağlanması halinde malulen emekli olunabilir.

EN AZ 1800 GÜN (5 YIL) GEREKLİ

Kurum Sağlık Kurulunca malul sayılan sigortalıların malullük aylığından yararlanabilmeleri için

  - En az on yıldır sigortalı olması ve toplam olarak 1800 gün uzun vadeli sigorta kolları primi ödemesi, başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede malul olduğuna karar verilmiş ise sigortalılık süresi şartı aranmaksızın    1800 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olması,

  - Maluliyeti nedeniyle sigortalı olarak çalıştığı işten ayrılması, faaliyetine son vermesi ve görevinden ayrılması,

- Hizmet akdine bağlı olmaksızın kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanların ise kendi sigortalılığı nedeniyle Kuruma genel sağlık sigortası primi dâ hil, prim ve prime ilişkin borcu olmaması

-    Kuruma yazılı dilekçe ile başvurması  gerekmektedir.

Malullük Aylığı Bağlanması için Nereye ve Nasıl Başvurulur?

Sigortalı veya sigortalının işvereni, maluliyet durumunun tespiti için sigortalının bağlı bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne veya en yakın sosyal güvenlik il müdürlüğüne ya da sosyal güvenlik merkezine yazılı olarak  başvurmalıdır.

MALÜLEN EMEKLİLİK KANUNUN TANIDIĞI BİR HAKTIR & hellip

Halk arasında, devletten yardım alınması durumunda bazı dedikodular yapılmakta, hak sahipleri de suçluluk psikolojisine girmektedir. Malulen ve engelli emekliliği belli bir sigorta primi yatırıldığı için tamamen karşılıksız değildir. Anayasanın amir hükmüne göre sosyal devlet anlayışının gereği olarak tanınan bir haktır.