Örnek No:55*

T.C. İSTANBUL 10. İCRA DAİRESİ

2019/4702 ESAS
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2019/4702 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
Tapu Kaydı:İSTANBUL İl , ŞİŞLİ İlçe , MECİDİYEKÖY Mahalle/Mevki , 1994 Ada No , 111 Parsel No , 105/2400 Arsa Payı , 600 Yüz Ölçümlü , Mesken Nitelikli 1.Kat-13 Numaralı Bağımsız Bölümün Tamamı.
Kıymeti : 1.300.000,00 TL KDV Oranı : %1
Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/10/2023 - 14:34
Bitiş Tarih ve Saati : 30/10/2023 - 14:34
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20/11/2023 - 14:34
Bitiş Tarih ve Saati : 27/11/2023 - 14:34

29/08/2023 (İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr Basın No ILN01886854