Örnek No:55*

T.C. İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ 2023/480 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/480 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
Tapu Kaydı: İSTANBUL İl , FATİH İlçe , HACI HÜSEYİN AĞA Mahalle/Mevki , 1238 Ada No , 28 Parsel No , 45/276 Arsa Payı , 234,00 Yüz Ölçümü , Arka Daire Nitelikli Zemin kat-4 Numaralı Bağımsız Bölümünün Tamamı.
Adresi : Kocamustafapaşa Mahallesi, Arap Kuyusu Sokak, No:15, Tad Apartmanı, Kat: Zemin, Daire: 4Fatih / İSTANBUL Kıymeti : 1.250.000,00 TL KDV Oranı : %1
Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/10/2023 - 14:51
Bitiş Tarih ve Saati : 30/10/2023 - 14:51
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/11/2023 - 14:51
Bitiş Tarih ve Saati : 30/11/2023 - 14:51

29/08/2023 (İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr Basın No ILN01886849