03 Mart 2021, Çarşamba
Son Dakika

İstanbul’un “cennet taşları”

Hacer-ül Esvede yanaşmak, onu görmek, hele hele el sürmek herkese nasip olmaz. Halbuki Sokollu Mehmed Paşa Camii ve Süleymaniye Camii'ndeki Kanun-i Sultan Süleyman Han'ın türbesinde bu nurlu taşları görmek, hatta el sürmek mümkündür.
17.02.2021 16.34.38

İNAN ARVAS

Bilindiği üzere kıblemiz olan Kâbe-i muazzama yeryüzünün ilk binası ve ilk mescididir. Âdem Aleyhisselam zamanında meleklerin bina ettiği Beyt-i Mâ’mur’un temelleri 30 güçlü insanın taşıyamayacağı irilikte taşlarla atıldı. Allahü teâlâ bu temelin üzerine cennetten bir beyt indirdi ki pırıl pırıl parlıyordu. Beytullah’ın içinde nurdan kandiller vardı. Kandillerin çanakları cennet altınıydı ve etrafında yıldızları andıran ak yakutlar diziliydi. İşte Hacer-ül Esved bunlardan biriydi...

Kara Taş...!!

Zaman içerisinde bu ak yakuta o kadar günahkâr ve inkârcı el sürdü ki utancından karardı ve adı bile Hacer-ül Esved’e (kara taşa) çıktı. Âdem aleyhisselamdan beri birçok peygamber Kabe-i muazzamayı tamir ettiler. Mesela “Nuh Tufanı” ile Kabe-i muazzama da yıkıldı. Ancak Cebrail aleyhisselam aldığı emir üzerine Hacer-ül Esvedi, Ebu Kubeys Dağına gizledi. Yıllar sonra İbrahim aleyhisselam ve oğlu Hazret-i İsmail, Kâbe-i şerifin temellerini buldular. Onu tekrar bina etmeye başladılar. İbrahim aleyhisselam tavafın başlayacağı köşeye çok değişik bir taş koymak istedi.

İsmail aleyhisselam morundan, yeşilinden, pembesinden renk renk, çeşit çeşit taşlar getirdi ama hiçbiri babasının içine sinmedi. İşte tam o esnada Ebu Kubeys Dağı dile geldi ve Cebrail aleyhisselâmın emanetini geri verdi. Yine bir tamir esnasında Arap kabileleri Hacer-ül Esvedin duvara yerleştirme şerefini paylaşamadılar, ortalık çok gerildi. Nihayet Bab-ı Selâm’dan ilk giren hakem olsun dediler. Kapıdan Efendimiz (Sallallahu aleyhi ve sellem) girdi. Mesele anlatıldığında tebessüm buyurdular. Hacer-ül esvedi bir bez içine koydular. Her ucundan bir kabile reisi tuttu ve taşıma şerefine erişmiş oldu. Nurlu taşı yuvasına oturtmak ise Server-i kainat’a düştü. Hacılar Kabe-i Muazzama’yı Hacer-ül Esved köşesinden başlayarak tavaf etmeşe başlarlar. Ona dokunmak pek müşkil bir iştir. Zira kargaşadan insanların ezilmesi ve zarar görmesi çok sık bir durumdur.

Nurlu taşlar hangi camilerde..?

Evet, Mekke-i Mükerreme’ye ve Kâbe-i şerife ulaşmak mümkün olur ama Hacer-ül Esved’e dokunmak oldukça zordur. Eğer Hacer-ül Esved’i merak ediyorsanız ve İstanbul’da oturuyorsanız şanlısınız. Çünkü bu nurlu taşın parçaları İstanbul’da da bulunuyor. Sultanahmed’in az altında sahile bakan tarafında Kadırga Sokollu Mehmet Paşa camiinin minberinde, mihrabında ve duvarlarında bir tamir esnasında dağılan Hacer-ül Esved’in parçaları vardır. Bir de Fatih semtinde Osmanlı Padişahlarından Kanuni Sultan Süleyman Han’ın türbesinde bir parçası da asılı bulunuyor buluyor. İkiside ziyarete açık camiler, isteyen herkes ziyaret ederek bu nurlu cennet taşlarını görebilir...Yorum Ekle