14 Mayıs 2023 tarihinde gerçekleşecek olan seçimlerde yurt dışında yaşayan Türkiye’nin önemli sayıda vatandaşı da oy kullanıyor. AK Parti Yurt Dışı Seçim Koordinasyon Merkezi yurt dışındaki vatandaşlara yönelik vaatleri 34 madde halinde açıkladı.

2023 AK PARTİ’NİN YURT DIŞINDAKİ VATANDAŞLAR İÇİN SEÇİM VAATLERİ:

1.       Gezici konsolosluk hizmeti sayısını artıracağız.

2.       Aile ataşeliklerimizin sayısını arttıracağız.

3.       İhtivaca göre dış temsilciliklerimizin sayısını artıracağız.

4.       Yurt dışı borçlanması yoluyla emekli olanlara yurt dışında tam zamanlı çalışma hakkı tanıyacağız.

5.       Yurt dışında yaşadıkları ülkelerde askerlik yapanların ikili anlaşmalar çerçevesinde askerliklerinin Türkiye'de tanınmasını sağlayacağız.

6.       Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımıza yönelik başta İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir olmak üzere farklı illerimizde yeni TOKİ projeleri başlatacağız.

7.       Geçici ithalat kapsamında Türkiye'ye getirilen araçların 730 günlük kalma süresini tamamladıktan sonra tekrar Türkiye'ye getirebilmesi için, yurtdışında en az 185 gün kalma şartını 30 güne düşüreceğiz.

8.       Yurt dışından getirilen mobil cihazların Türkiye'de kayıtsız kullanım sürelerini yurt dışında yerleşik vatandaşlarımız için 120 günden 180 güne çıkartacağız.

9.       Yurtdışındaki vatandaşlarımızın tatil dönemlerinde ülkemize THY ile gelip dönebilmelerini sağlamak öncelikli hedeflerimizden biri olacaktır.

10.     Yurtdışındaki vatandaşlarımızın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde temsilini güçlendireceğiz.

11.     Konsolosluk hizmetlerinin sayısını, hızını ve kalitesini arttırıp diğer devlet kurumlarımızla entegrasyonunu güçlendireceğiz.

12.     E-tebligat uygulamasını yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız için yaygınlaştıracağız.

13.     Konsolosluk işlemleri için internet ortamı üzerinden ön başvuru imkânı getireceğiz.

14.     Vatandaşlarımızın çifte vatandaşlık hakkını desteleyecek hem Türkiye'de hem bulundukları ülkelerde vatandaşlık haklarından yararlanmaları için gerekli yasal ve diplomatik adımları atmaya devam edeceğiz.

15.     Okul öncesi ana dil yetkinliği ve becerilerinin geliştirilmesine yönelik çift dilli anaokulu çalışmalarını desteklemeye devam edeceğiz.

16.     İslam düşmanlığı, ayrımcılık ve hak ihlallerinin takibini genişleterek sürdüreceğiz.

17.     Yurt dışında Türkçe yayın yapan yazılı ve görsel basını desteklemeye devam edeceğiz.

18.     Yurtdışında üniversite eğitimi alan gençlerimizin teknoloji, diplomasi, hukuk, iletişim gibi alanlarda ülkemizde staj yapmalarını kolaylaştıracağız.

19.     Yurtdışında yaşayan 10.000 gencimizi her yıl eğitim, kariyer gelişimi ve kültürel programlar kapsamında ülkemize getireceğiz.

20.     Yurtdışındaki vatandaşlarımıza ait konu ve taleplerin TBMM'de daha güçlü şekilde temsil edilmesine yönelik çalışma ve düzenlemeler yapacağız.

21.     Yurt dışındaki vatandaşlarımıza yönelik faaliyetleri bulunan kamu kurumları için bir koordinasyon kurulu oluşturacağız.

22.     2010 yılında kurduğumuz Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı’nın yurt dışında da teşkilatlanmasını ve yurt dışında YTB müşavirliklerinin açılmasını sağlayacağız.

23.     Yurt dışındaki vatandaşlarımıza yönelik hizmet sunan kamu kurumlarında yurt dışında doğup büyüyen gençlerimizin istihdam oranını daha da artıracağız.

24.     Türkiye'den gönderilen öğretmen ve din görevlisi açığının giderilmesi amacıyla yerinden öğretmen ve din görevlisi istihdam edilmesine yönelik düzenlemeleri gerçekleştireceğiz.

25.     Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın katılımıyla iki yılda bir Yurt Dışı Türkler Buluşması programları düzenleyeceğiz.

26.     Türk vatandaşlarının uluslararası kuruluşlarda daha fazla varlık göstermesi ve daha etkin konumlara gelebilmeleri için Dışişleri Bakanlığı bünyesinde üniversitelerimizi de içine alacak şekilde ortak bir program hayata geçireceğiz.

27.     Yurt Dışı Türkler Başkanlığı, Maarif Vakfı, Yunus Emre Enstitüsü, TİKA ve diğer kurum ve kuruluşların mevcut kapasitelerini arttırarak küresel diplomasi adımızın daha da genişlemesi için çalışacağız.

28.     Dışişleri Bakanlığımızın diplomatik ağını daha da genişletecek ve küresel sıralamadaki konumumuzu sağlamlaştıracağız. Türk diplomasisini Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda bir üst lige taşıyacağız.

29.     Dışişleri Bakanlığımızın insan kaynağını genişleterek daha etkin hale getireceğiz. Yenilikçi girişimlerimizle, diplomasimizi çağın gereklerine uygun hale getirecek ve geleceğin diplomasisine hazırlayacağız. Bu bağlamda, dünyanın önde gelen düşünce platformları arasında ver alan Antalya Diplomasi Forumu'n u n görünürlüğünü ve uluslararası etki alanını daha da artıracağız.

30.     Enerji alanında milli üretim ve tedarik noktasındaki k a y a k çeşitlerini arttıracağız. Enerji güvenliği ve pazarında rekabetçi bir ticaret merkezi tesis etmek için enerji diplomasisini dış politikadaki bütüncül stratejimizin parçası olarak daha etkin bir şekilde kullanacağız.

31.     Türkiye'nin ulaştırma jeopolitiğinde bir merkez haline gelmesini sağlamak için ulaştırma alanındaki yatırımlarımıza devam edeceğiz. Ulaştırma diplomasisini dış politika mimarımızın temel kaidelerinden biri haline getireceğiz.

32.     Farklı ülkelerden diplomatların, güvenlik bürokrasisinin ve ticaret/ekonomi uzmanlarının eğitim görecekleri BM Üniversitesi'nin bir kampüsünün Türkiye'de kurulmasına öncülük edeceğiz.

33.     Dijital Diplomasi girişimimizle çağı yakalayacak, konsolosluk hizmetlerinden kamu diplomasisine ve dış politika analizine kadar her alanda yeni teknolojilerden daha fazla istifade edeceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni Kabine’yi açıkladı! İşte Türkiye Yüzyılı’nın ilk bakanları Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni Kabine’yi açıkladı! İşte Türkiye Yüzyılı’nın ilk bakanları

34.     Hariciye Teşkilatımızın kuruluşunun 500. yılını kutladığımız bir dönemde Dışişleri Bakanlığımızın himayesinde, nüvesini Diplomasi Akademisi'ni oluşturacağız ve uluslararası düzeyde eğitim ve akademik derece verecek ‘Uluslararası Hukuk ve Diplomasi Üniversitesi’ni kuracağız.

İttifakgazetesi.com