09 Ağustos 2020, Pazar
Son Dakika

İşte iletişim işin neresinde?

11.06.2020

İşletme konusunda ne girişimcilik eğitimlerinde ne de seminerlerde anlatılmayan iletişim işte başarı sağlamak için kilit roldedir. Bir işletmede ve iş hayatında etkili iletişim kurmak başarıya etki eder. İletişim iş hayatında işletme içi iletişim, işletme dışı iletişim olarak halkla ilişkilerde ve satışta müşteri ile iletişim önemli konudur çünkü yaptığınızın nasıl algılandığı ne yaptığınızdan daha önemlidir.

Siz kendinize göre çok iyi işler yapan dürüst, iyi niyetli olun, insanlara fayda sağlayan fikirler ve ürünleriniz olsun fakat bunu insanlara doğru olarak anlatamazsanız, doğru etki yapmayarak satışları düşer, insanlar sizden iş yapmak istemez ve hedeflenen kadar kazanç sağlamak mümkün olmaz. İletim sizinle çalışanların diğer çalışanlarla, çalışanların müşteriler ve halkla, müşteri ile ilişkileri doğru iletişim sağlayarak anlatılmak istenen mesajı net olarak aktarmak ve anlatmak gerekir yoksa sizin hakkınızda piyasa da spontan bir algı oluşur ve markalaşmaya, satışa sekte vurur.

Kurum içinde astların üstlerle, aşağı ve yukarı yönlü olarak gerçekleşirken özellikle astlar üstlerine yani çalışanlar yöneticilere söylemek istediğini, düşüncelerini net olarak ifade etmeli ve etmek için gerekli haberleşme sistemi, veri iletim yöntemleri olmalı. Çalışanlar yönetim kademelerinde olan insanların her şeyi söylemeden anlamasını beklemek genelde gerçekleşmez çünkü hem onların görevleri ve iş yoğunluğu nedeniyle her konuyu net olarak görmeleri mümkün değil. Yöneticiler kâhin değiller söylemek sorunu ve çözüm önerisini açık seçik net olarak ifade etmeleri gerekir.

Aynı zamanda yöneticiler astlara görev ve sorumlulukları net olarak yazılı şekilde vermeli ve ifade etmeli. En az ayda bir onların istekleri ve düşüncelerini, önerilerini dinlemek hem gözlemleri ile piyasadaki gelişmeleri aktarır. Bu da işi ve işletmeyi büyütmek ve geliştirmek için fırsat verir. Sonuç olarak karlılığı artı değer katar. Astlar ile üstler arasında iletişim doğru kurulmazsa çalışanlar işletme hakkında ve işler hakkında eksik veri paylaşır özellikle üstleri tarafından ayıplanma ya da küçük görülme düşüncesi ile orta yöneticiler üstlerine, müdür ve patrona başarılı görünmek için verileri yukarı doğru yuvarlar, sorunları söylemez ya da yumuşatarak aktarır bu durumda işletme körlüğü oluşur ufak sorunlar kar topu gibi yuvarlanarak büyür ve çığ etkisi yaparak ufak sorunlar çözümsüz problemlere dönüşür ve işletmeyi yok eder.

Farklı departmanlarda çalışanlar yapılan işler hakkında birbirine net bilgi aktarımı yaparak iş planın programının doğru gitmesini sağlarken bir konuda bilgi ve deneyim eksikliği olduğunda takım ruhu ile hareket eden ekip yardımlaşarak sorunu çözer. Birbiri ile doğru iletişim kuran işletmede çalışanlar aile olur firmaya aidiyet duygusu gelişir işi ve işletmeyi sahiplenir.

Bir iş yerinde doğru iletişim kurulmadığı zaman iş aksaklıkları, yavaş iş bitimi ya da yanlış iş yapılması, çalışanlar arasında dedikodu, iş kopukluğu, yanlış anlama, anlaşma ve sürekli sorunlarla boğuşan elaman değiştiren işletme olur. Oysa doğru iletişim kurulması az sorun, çok iş ve işletme geliştirme, doğru organize olmak ve düşük eleman sirkülasyonu ile gizli maliyet düşüklüğü sonucu daha karlı bir işletme haline gelir.

Bir işletmede iletişim insan vücudundaki sinirlere, haberleşme cihazları kaslara, departmanları da organlara, çalışanlar da hücrelere benzer. Eğer bunlar arasında beyin tarafından doğru emir verilmezse veya beyine gitmesi gereken veriler eksik, yanlış verilirse ya da bunu alan hücre yapması gereken faaliyeti yapmazsa, yanlış yaparsa işletme kısmı felç veya özürlü olur. İşte iletişim bu kadar önemlidir. Aile ortamında bunu gözetlemek çok daha kolay.

Siz işletmenizi ve işinizi ve kendinizi nasıl anlatıyorsunuz müşterilere? İnsanlar sizi gördükleri zaman nasıl davranıyor? Kartvizitiniz, web sitesi, çalışanların konuşması ve davranışları bütünsel olarak bir anlam ifade ediyor mu? İletişimin % 70'si sözsüz kalanı sözlü olarak meydana gelir. Üstü dağınık, konuşması bozuk, davranışı kaba, çok konuşan, toplum değerlerine hakaret eden insanlar ne satarsa ne yaparsa yapsın ürünler hakkında bilgisi olmayan birinden uzak dururlar.

Ürün ve hizmetlerinizi yüz yüze veya telefonda, internet ortamında nasıl anlatıyorsunuz? Bunun için özelikle size para kazandıran, satış yapan ve müşteri ile direk iletişim halinde olanlara eğitim vermek gerekir. Karşıdaki kişinin beklentileri, yaş ve cinsiyetine, kültürüne göre hitap etmeli. Bir yaşlı kişi ile genç birine ürünü aynı şekilde anlatmak yanlıştır çünkü beklentileri farklıdır.

Halkla ilişkiler kurmak bireysel olarak insanlarla iletişim kurmaktan daha kolay ve daha etkilidir. Bir işletme, işletmeci ne kadar çok halka yakın ve iletişim kanları ile kontak kurarsa halk ona ve firmaya, ürünlerine daha sempatik davranır ve gönüllü tanıtım elçisi olurken bunlar satış ve para olarak geri dönüş yapar. TV, gazete, sosyal sorumluluk projesi, eğitim, sponsorluk, burs, haber, etkinlikler, müşteri buluşmaları organize etmek, internet ortamında buluştukları web sitesi etkili yöntemlerden bir kaçıdır.
Gizli maliyet: işe alınan bir çalışanın işletmeye uyum gösterene, en az kendi aldığı ücreti kazanacak kadar firmaya katkı sağlayacak duruma gelene kadar aldığı ücret, eğitim harcaması, kaçırılan müşteri, iş ve üretim hataları ya da fazla ham madde kullanımının toplamının parasal değeridir.


Yorum Ekle