ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Üniversitemiz Fakülte kadrolarına 2547 sayılı Kanun ile “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği” nde öngörülen koşullara ek olarak, Üniversitemiz web sayfasında yayınlanan KHAS Akademik Personel İstihdam Yönergesi’nde belirtilen kriterleri sağlamak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak “Öğretim Üyeleri” alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır.

İstanbul Üniversitesi 26 Akademik Personel alacak İstanbul Üniversitesi 26 Akademik Personel alacak

Detaylı bilgi için tıklayınız.