ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Genel Müdürlüğümüz merkez ve taşra teşkilatı birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4'üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere, 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”ın Ek Madde 2’nin (b) fıkrasına göre aşağıda belirtilen unvanlarda toplam 102 sözleşmeli personel alınacaktır.

Türkiye'nin yeni kamikaze İHA'sı "Azab" geliyor Türkiye'nin yeni kamikaze İHA'sı "Azab" geliyor

Detaylı bilgi için tıklayınız.