31 Ocak 2023, Salı
Son Dakika

Kulüplerin borçlanma sınırlamalarına dair yönetmelik yayımlandı

Spor kulüpleri ve spor anonim şirketlerinin borçlanma sınırlamalarından muafiyetlerine ilişkin usul ve esaslar hakkında yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı.
22.12.2022 18.41.17

Yönetmelikte 22 Nisan 2022 tarihli ve 7405 sayılı Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu'nun 20'nci maddesinin 5'inci fıkrasında spor kulüpleri ve spor anonim şirketleri için öngörülen borçlanma sınırlamaları muafiyetlerinin düzenlendiği belirtildi. Yönetmeliğe göre, spor tesislerinin satın alınması veya yapılması ya da spor tesisi yapmak için taşınmaz satın alınması, irtifak hakkı tesisi, kiralanması veya bu tesislerin bakım ve onarımına ilişkin borçlanmalar, kanundaki sınırlamalardan muaf tutulacak.

Satın alınan taşınmazlar için yapılan borçlanmalarda, Sermaye Piyasası Kurulunca oluşturulan Sermaye Piyasasında Gayrimenkul Değerlemesi Yapmaya Yetkili Kuruluşlar Listesi'nde yer alan gayrimenkul değerleme kuruluşları tarafından düzenlenen değerleme raporlarında belirtilen değer esas alınacak.

Borçlanma sınırlamalarından muafiyet hallerinde, genel kurul toplantı ve karar yeter sayılarına ilişkin tüzük veya esas sözleşme hükümleri uygulanacak. Muafiyet kapsamında yapılan borçlanmaların muafiyet kapsamına girmediğinin veya bu giderlerin muafiyete konu işler için yapılmadığının tespiti halinde, ilgililer 7405 sayılı kanunda belirtilen yaptırımlara maruz kalacak.

Spor kulüpleri ile spor anonim şirketleri, yönetim kurulu üyelerine, bunların eşleri ve üçüncü dereceye kadar hısımlarına ve spor anonim şirketleri, üzerinde 6102 sayılı Kanunun 195'inci maddesi kapsamında doğrudan ya da dolaylı hakimiyeti bulunan kişilere borç veremeyecek veya bu kişiler lehine rehin, kefalet, ipotek veya diğer bir teminat sağlayamayacak, sorumluluk yüklenemeyecek ve borçlarını devralamayacak.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, yönetmeliğin uygulanması ile ilgili tereddütleri gidermeye, uygulamayı düzenlemeye ve bu yönetmeliğin uygulanmasını sağlamak üzere her türlü alt düzenlemeyi yapmaya yetkili olacak. Spor kulübü ile spor anonim şirketi başkan, yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerine kanuna aykırı fiilleri nedeniyle hapis ya da para cezası verilecek.  İTTİFAK-AA 

 Yorum Ekle