02 Ağustos 2021, Pazartesi
Son Dakika

Milletlerarası anlaşma Resmi Gazete'de yayımlandı

Üsküp'te 12 Haziran 2019'da imzalanan Güneydoğu Avrupa Çokuluslu Barış Gücü Anlaşması’na Ek 6'ncı Protokolün onaylanmasına ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.
29.06.2021 11.04.24

Anlaşmaya göre, tüm protokollere taraf devletler, anlaşmada belirtilen amaç ve ilkelere yönelik taahhütlerini tekrar teyit ederek, Güneydoğu Avrupa Tugay Komutanlığının (SEEBRIG) 2015 sonrası işleyişiyle alakalı meselelerin ele alınması ve çözümlenmesi ihtiyacını göz önünde tutarak, bölgesel istikrar ve uluslararası güvenlik alanında Güneydoğu Avrupa Savunma Bakanlığı (SEDM) ülkeleri arasında var olan iş birliğinin geliştirilmesi ve derinleştirilmesine yönelik bölgesel bir girişim olarak, Güneydoğu Avrupa Çokuluslu Barış Gücü Anlaşması’nın önemini yineleyerek çeşitli değişiklikler konusunda mutabık kaldı.

Anlaşmanın ilk protokolü 12 Ocak 1999'da Atina'da, ikincisi 30 Kasım 1999'da Bükreş'te, üçüncüsü 21 Haziran 2000'de Atina'da, dördüncüsü 11 Aralık 2002'de Roma'da ve beşincisi 21 Ekim 2009'da Sofya'da imzalanmıştı.İTTİFAK-AAYorum Ekle