Mizaçlar nelerdir vücudumuzda ne işe yaramaktadır.

Safra nedir, vücudumuzda safranın görevleri nelerdir?

Dem nedir, vücudumuzda demin görevleri nelerdir?

Balgam nedir, vücudumuzda balgamın görevleri nelerdir?

Sevda nedir, vücudumuzda sevdanın görevleri nelerdir? Kaçtürlü sevda vardır?

Safra nedir?

Safra en hafif hılttır ve kanın üzerine yerleşir. Doğası sıcak ve kurudur. Doğal safra kanın köpüğüdür, kızıl renktedir ve tadı ise acıdır. Safra karaciğerde üretilir ve safra kesesi içinde depolanır. Kandaki oranı %1 olmalıdır. Bu miktar aşılırsa, safra aşma orantısına bağlı, safravi mizaçbelirtileri ortaya çıkar.

Vücutta Safranın Görevleri

Bir ünite kanda, safrayı üst tarafta şeffaf, yumuşak ve hafif bir katmanda yayıldığı görülür. Özelliği kanı seyrelterek, yumuşak ve sıcak tutmaktır.

Safranın işi, hararet ve hareket ettirmektir.

Kanı yumuşatmak, seyreltmek ve kılcal damarlarda ve çok dar geçitlerde nüfuzunu sağlamak (EI ve ayakların soğumasının nedeni, safra eksikliğindendir. Çünkü kan yeteri kadar vücudun uçnoktalarına yetişememektedir).

Atık imhası.

Bağırsakları mukuslu balgamdan ve yapışkan maddelerden temizler.

Anal kasların uyarılması ve dışkı atılma ihtiyacı duyulmasının nedeni olur.

Akciğer gibi bazı organları besler.

Fazla safra, susuzluk ve iştah kaybına neden olur.

Mizaç`class=

Dem nedir?

Dem, safra hıltı ile karşılaştırıldığında, daha ağırdır ve bu nedenle safranın bir kat altına yerleşir. Dem kırmızı renktedir, tadı tatlıdır ve kötü kokmaz. Dem için depolanacak bir yer yoktur ve tüm vücut boyunca yayılır. Dem en mutedil (ılıman) hılt olarak kabul edilir. Dem hıltın mizacı hava gibi sıcak ve nemlidir. Geleneksel tıpta dem en iyi huylu mizaçolarak yorumlanır. Ayrıca hamile kadınlara, demevi mizaçlı çocuk doğurmak için gebeliğin beşinci ve altıncı aylarında Genel Hacamat önerilir.

Mutedil ya da mizacı dengeli olan bir insanda dem miktarı %49 olmalıdır. Vücuttaki dem hıltı baskın olan, kişiye 'demevi`denir.

 Vücutta Demin Görevleri

Dem(kan) hıltının asıI görevi, vücudun beslenmesidir. Bu yüzden vücudun her yerine gider ve neredeyse her yerde bulunur. Dem hıltı, vücudun et ve kas oluşumunda ve üretiminde rol oynar. Aslında dem vücudun besinidir ve vücudun gelişmesini sağlar. Ayrıca vücudu sıcak tutar.

Balgam nedir?

Balgam hıltı, safra ve dem den daha ağır ve yoğundur. Bu yüzden de bu iki hıltın altma yerleşir. Bu hılt beyaz ve tatsızdır ve ona kan deposu da denir. Balgam hıltını depolamak için yer yoktur. Balgamın mizacı, su gibi soğuk ve nemlidir. llıman bir insanda balgam miktarı % 49 olmalıdır.

Balgam hıltı baskın olan kişiye 'balgami`denir.

Vücutta Balgamın Görevleri

Balgam vücutta bir kan deposudur. Bir organ beslenmek istediğinde besleyici sistem onu besleyemediği zaman, organ balgamı ısıtıp dem hıltına benzeyen bir hılt yapar ve yaptığı hılttan beslenir. Bu yüzden de balgam hıltı `Acil besin`olarak da kabul edilir.

Eklemler, dil ve gözler gibi çok hareketli uzuvların hareketini kolaylaştırır.

Balgam, kan depolama özelliği olduğundan, vücutta yağ üretiminde ve artışında önemli bir rol oynar.

Balgam, eklemler arasındaki suyu, göz küresindeki suyu, sinüsün nemi, tükürük, beyinin ve sinirlerin rutubeti dahil olmak üzere tüm vücut sıvılarını oluşturur.

Sevda nedir?

Sevda diğer hıltlardan daha ağır ve yoğun olduğu için en alt katmana yerleşir. Renginden dolayı bu isim ile adlandırılan sevda hıltın rengi koyu ve siyaha yakındır, sümükümsü ve nemlidir tadı ise tuzludur.

Sevda karaciğerde yapılır ve dalakta depolanır.

Mizacı da toprak gibi soğuk ve kurudur. Sağlılklı bir insanda bu hılt miktan %1'dir. Eğer bu miktar artarsa hastalıklara neden olur.

Vücuttaki sevda hıltı baskın olursa, kişiye 'sevdavi`denir. Sevdavi hastalıkların tedavisi uzun sürer ve hatta iki yıla kadar uzayabilir.

Vücutta Sevdanın Görevleri

Sevda hıltı, ağrıya ve kan tortusuna benzetilmektedir. Bu hılt, bağ doku ve kemikler gibi bazı organları güçlendirir. Ayrıca saç; ve tırnaklar gibi organları da besler. Vücuttaki sevda hıltının düşmesi bu organların zayıflamasına neden olur.

Sevda Tipleri:

Yanmış safradan çıkan sevda: Büyük ölçüde öfke ile çılgınlık olarak kendini gösterir.

Yanmış dem den çıkan sevda: Büyük ölçüde kendisini kahkahalı bir çılgınlık olarak gösterir.

Yanmış sevdadan çıkan sevda: Büyük ölçüde kendini sürekli hayalperestlik ve uyuşukluk hali olarak gösterir.