OECD: İsrail, iklim hedeflerine ulaşmak için "doğru bir yol" izlemiyor
Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), İsrail'in iklim değişikliğiyle mücadele hedeflerine ulaşmak için doğru bir yol izlemediğini belirtti.

OECD tarafından hazırlanan raporda, İsrail'in iklim değişikliğiyle mücadeleye ilişkin hedeflerine yer verildi.

İsrail'in iklim hedeflerini yükselttiği belirtilen raporda, "İsrail, 2050 yılı için sera gazı emisyonunu yüzde 85 oranında azaltma ve karbon nötr olma hedefi belirledi." ifadesi kullanıldı.

Raporda, İsrail'in hedeflerine ulaşmasına ilişkin, "İsrail, mevcut uygulamalarıyla bu hedeflere ulaşmak için doğru bir yol izlemiyor, tüm sektörlerde ilave hedefler belirlemesi gerekecek." değerlendirmesinde bulunuldu.

İsrail'in 2050 yılına kadar "sıfır atık" hedefi koyduğu ancak bunu gerçekleştirmek için şu ana kadar bir yasal düzenleme getirmediği belirtildi.

Raporda İsrail'e adım atması çağrısı yapılarak, "Bağlayıcı hedeflerle hükümetin üzerinde uzlaşmaya vardığı bir iklim yasasının kabul edilmesi bu yönde önemli bir adım olacaktır." denildi.

Yerleşim yerleriyle alt yapı gelişimindeki artışın biyoçeşitliliği "her zamankinden daha fazla etkilediği" uyarısı yapılan raporda, İsrail'den kentsel yayılmayı azaltıp deniz koruma alanlarını genişleterek karasal ekosistemleri korumayı yoğunlaştırması istendi.

Raporda, İsrail'deki su kirliliğine de değinilerek, "Toplam su tüketiminin yarısından fazlasını tarıma ayırmasıyla İsrail, dünyanın en çok su sıkıntısı çeken ülkelerinden biri." ifadesine yer verildi.

İsrail’in OECD üye ülkeleri arasında tarım alanında en çok geri dönüştürülmüş atık su kullanan ülke olduğu ifade edildi.

Raporda, İsrail'in karbon emisyonunu azaltması için yenilenebilir enerji ile temiz ulaşım projelerine yatırımlarını artırması gerektirdiği kaydedildi.  (AA)