05 Temmuz 2020, Pazar
Son Dakika

“Öğretmenlik Meslek Kanunu”, sunulan şekliyle mi çıkacak?

01.12.2019

Basında yer alan bilgilere göre; Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu, uzun süredir
gündemde olan, “Öğretmenlik Meslek Kanunu” ile ilgili taslak çalışmasını tamamlayarak Sn.
Cumhurbaşkanımıza sunmuş. İçerik tam olarak bilinmiyor.
Açıklanmasını, uzmanlar, sendikalar ve eğitimcilerin görüşüne açılmasını, değerlendirmeler
yapılmasını bekliyoruz.
İnşallah, Kurulu üyeleri ve MEB yetkilileri koordineli çalışılarak taslak ortaya çıkmıştır.
AY: Zaten, basın hemen maaşları gündeme taşımıştır, çünkü gerçekten öğretmenler borçla yaşayan
bir kitle haline gelmiştir. Ayrıca, aynı görevi yapan öğretmenlerin, özel-devlet ayrımı yapılması eşitlik
ilkesine aykırıdır.
Daha önce, “ders ücretleri” konusunda; devlet üniversiteleri 10-15 Tl verirken, vakıf üniversitelerinin
100-150 Tl verdiğini, bunun kabul edilemeyeceğini yazmıştı(k)m, ama çözüm olmadı…
Edinilen bilgiye göre, taslakta; “Öğretmenlerin statüsü”, “Özlük hakları” ve “Çalışma şartları”,
“Mesleğe giriş, diploma ve staj”, “Öğretmenlerin hakları, görevleri ve sorumlulukları”, “Ödül ve
disiplin”, “İstihdamı ve çalışma şekilleri”, “Atama ve yer değiştirme”, “Mali haklar ve Çalışma
süreleri”, “Yönetici atanma şartları” gibi düzenlemeler yer alıyormuş.
Taslakta;
a)“Aday öğretmen”, “Öğretmen”, “Uzman Öğretmen” ve “Başöğretmen” gibi kademelerin de yer
aldığı,
AY: Bir ara bu unvanlar kullanılmış ve sonra kaldırılmıştı. Konmasının ve kaldırılmasının gerekçeleri hiç
bilinmiyor. O nedenle ciddi değerlendirilmelidir. Çıktılar alınmadan “olsun/olmasın” kararları, eğitimi
yormaktadır.
b)“Öğretmen” yetiştirilmesinde “MEB ve YÖK” iş birliği ile yetiştirme programları düzenlenmesi
gerektiği,
AY: Gereksiz bir karar, çünkü elbette MEB-YÖK işbirliği şarttır. Bunu madde yapmanın, doğal olanın
yazıya dökmenin amacı nedir? Anlayamıyoruz. Zaten, bu güne kadar Temel Eğitim Genel Müdürlüğü
ve Güzel Sanatlar Liseleri için MEB akademisyenlerden komisyon kurmuş ve programları-dersleri
revize etmiştir/etmektedir.
c) “Öğretmenlik” bölümlerine girişte “seçme sınavı” yapılmasına ilişkin ifadeler de yer alıyormuş.
AY: Bu konuda ciddi tartışılmalı, seçme sınavının ne getirip götüreceği sorgulanmalıdır. Okul öncesi
eğitimde de sanat yönü olmayan/yeteneği olmayan kişilerin mezun edildiği ve çocukların sanatsal
gelişimine yardımcı olmadıkları bilinmektedir.
“Taslakta, yeni bir maaş sistemi önerilerek, “özel öğretim kurumlarında” görev yapan öğretmenlerin
aylık ücretlerinin de “devlette görev yapan” öğretmenlerin maaşlarından az olamayacağı da yer
almış. Yine; “dezavantajlı” yerlerde öğretmenlik yapanların “ek ödemeler” ile teşvik verilmesi de
önerilmiş.”
AY: Bu çok doğru bir karar, inşallah kabul edilir. Eşit işe eşit ücret, bir haktır. Dezavantajlı yerlerde
çalışan hangi meslekte olursa olsun, kim olursa olsun, mutlaka korunmalı ve desteklenmelidir.

Kamuda görev yapan avukat, doktor, asker ve polis için ayrı kanunlar bulunurken öğretmenler için
kanun bulunmuyor. Cumhurbaşkanlığı kaynakları, “Bu temel bir ihtiyaç. Öğretmenlerimizin beklediği
önemli bir düzenleme. Çalışmalarda birçok kurum ve STK’dan görüş alındı. Cumhurbaşkanımızın
takdiri ile hayata geçirilme çalışmalarının başlamasını bekliyoruz” değerlendirmesinde bulunmuş.
“Kurulumuz; izleme görevi çerçevesinde Yükseköğretim Kurulunun, Özel Yetenek Sınavı ile Öğrenci
Kabul Eden Bazı Programlara Yalnızca Merkezi Sınavla Öğrenci Alınmasına İlişkin Kararı hakkındaki
değerlendirme raporunu Sayın Cumhurbaşkanımıza arz etmiştir.”(28.11.2019)
AY: Kurulca yapılan açıklamanın sonunda; "....Merkezi Sınavla Öğrenci Alınmasına İlişkin Kararı
hakkındaki.." denilmekte. Yani karar mı, teklif mi? Karar ise, olay bitmiş demektir, o zaman #YÖK
hangi konumdadır!.. İlgili taraflarca tartışıldığını umarız…
Şu anki basına yansıyan bilgilerle yazacağımız bunlar. Güzel, yararlı, mağdur yaratmayan,
uygulanabilir bir yasa olmasını diliyoruz.
İnşallah,7100 sy.yasa gibi, dağ fare doğurmaz…


Yorum Ekle