Kent Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Araştırma Görevlisi alacak Kent Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Araştırma Görevlisi alacak

İlan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Üniversitenin 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyeliği Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği’nin” ilgili maddeleri uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen kadrolarına Öğretim Elemanları alınacaktır.

Detaylı bilgi için tıklayınız.