Bu yazıda, okullarda spor ve sanat etkinliklerinin önemi ve organizasyonu konusunu ele alacağız. 

Okullarda bazen etkinlikler üst üste gelir. Özellikle yıl sonuna doğru sosyal, sportif ve kültürel etkinlikler artar. Bir yandan okullar arası sportif müsabakalar, bir yandan koro çalışmaları, bir yandan resim sergisi hazırlık çalışmaları... İlaveten bir de sınavlar gelir bunların üstüne... Böylesi zamanlarda işler çığırından çıkar bazen. Beden Eğitimi ve Spor öğretmenleri büyük bir emekle hazırlamış oldukları takımları maça götürmek için şartları zorlar. Öğrenciler de sınavlardan geri kalmak istemezler. Müzik öğretmeni de yakın bir zamanda düzenlenecek bir program için prova yapmak ister. Genellikle de birçok öğrenci birden fazla etkinlikte görev almaktadır. İşin içinden çıkmak, bütün etkinlikleri en sağlıklı şekilde organize etmek ciddi bir beceri ister. Spora, sanata önem vermeyen bir yönetim bu tür durumlarda genellikle işin kolayına kaçar ve birçok etkinliğe izin vermez. Oysa spor ve sanat etkinlikleri, öğrencilerin gelişimine ve başarısına katkı sağlayan önemli unsurlardır. Spor ve sanat etkinlikleri, öğrencilerin fiziksel, zihinsel, sosyal ve duygusal becerilerini geliştirir; özgüven, yaratıcılık, takım çalışması, rekabet gibi değerleri kazandırır; stresi azaltır; motivasyonu artırır; akademik performansı yükseltir. Yine spor ve sanat etkinlikleri okullardaki bir çok olumsuz davranış olaylarını engeller.  Öğrenciler enerjilerini çok daha kontrollü bir şekilde harcamış olurlar.

Okullarda spor veya sanat etkinlikleri yapmanın  birçok faydası olabilir. 

Spor yapmak hem bedeni hem de zihin yapısını değiştiren bir deneyimdir. Düzenli egzersiz sağlığınızı destekleyebilir ve hastalıklara yakalanma riskini azaltarak yaşam kalitenizi artırabilirsiniz. Spor yapmak stresi azaltır, motivasyonu artırır, uyku kalitesini yükseltir, özgüven ve özsaygıyı geliştirir.

Okullarda sanat etkinlikleri yapmak da hem fiziksel hem de zihinsel sağlığınıza katkıda bulunabilir. Sanat etkinlikleri yapmak, yaratıcılığı ve hayal gücünü artırır, duyguları ifade etmeye yardımcı olur, beynin farklı bölgelerini çalıştırır, hafızayı güçlendirir, stresi azaltır, ruh halini iyileştirir, özgüven ve özsaygıyı geliştirir.

Sporun ve sosyal etkinliklerin bir diğer faydası ve belki de en az bilinen tarafı ise spor yapmanın çocuk ve gençlerde odaklanma, aşırı hareketlilik ve dikkat sorunlarının önüne geçmesidir.  Çocuklar doğaları gereği sahip oldukları enerji ve hareketliliği, spor yaparak sağlıklı bir biçimde yönlendirip yönetebildikleri için de okul başarılarında ciddi ve olumlu anlamda bir başarı görülüyor.

Bu nedenle okullarda spor ve sanat etkinliklerine önem verilmeli ve desteklenmelidir. 

“Dezavantajlı Okullar İçin de Başarı Mümkün” adlı raporda, Başarı Her Yerde Projesi kapsamında dezavantajlı okullarda uygulanan spor ve sanat etkinliklerinin öğrencilerin akademik başarılarını ve sosyal becerilerini artırdığı belirtilmektedir.

Okullarda Ders Dışı Etkinliklerin İşlevleri adlı bir yazıda, okullarda yürütülen ders dışı etkinliklerin; fiziksel, duygusal, sosyal ve ahlaki gelişimi destekleyen, akademik çalışmaları zenginleştiren, zamanı doğru ve etkili kullanmayı öğreten, estetik duyarlılık katan, liderlik ve öz disiplin gibi kişisel becerilerin hayatın içinde uygulanarak kazanılmasını sağlayan önemli faaliyetler olduğu vurgulanmaktadır.

Ayrıca Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği adlı belgede, eğitim kurumlarında öğrencilerde özgüven ve sorumluluk duygusu geliştirmek, öğrencileri şiddet ve zararlı alışkanlıklardan korumak, öğrencilere yeni ilgi alanları ve beceriler kazandırmak, öğrencilerin yeteneklerini sergilemesine imkân vermek amacıyla bilimsel, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif alanlarda sosyal etkinlik çalışmalarının nasıl yürütüleceği belirtilmektedir. 

Bu amaçla okullar için şu öneriler sunulabilir:

  • Okul yönetimi, spor ve sanat öğretmenleri, rehberlik servisi ve diğer paydaşlar arasında işbirliği sağlanmalı ve ortak bir takvim oluşturulmalıdır.
  • Etkinliklere katılacak öğrencilerin seçiminde akademik başarı, devamsızlık, disiplin gibi kriterler göz önünde bulundurulmalı ve öğrencilere gerekli bilgilendirme yapılmalıdır.
  • Etkinliklere katılacak öğrencilere esneklik tanınmalı ve sınav veya ders telafisi gibi imkanlar sunulmalıdır.
  • Etkinliklerin niteliği ve niceliği dengelenmeli ve öğrencilerin ilgi ve yeteneklerine uygun seçenekler sunulmalıdır.
  • Etkinliklere katılan öğrencilerin başarıları takip edilmeli ve teşvik edilmelidir.
  • Etkinliklerde yer alan öğrencilerin aileleri ile iş birliği yapılmalı ve onlardan da destek alınmalıdır.
  • Sportif erkinlikler ve sanat çalışmaları için öğrenciler bireysel ve grup halinde özel olarak çalıştırılmalıdır.
  • Okullarda akademik, sportif ve sanatsal çalışmalar tam bir koordinasyon içerisinde ve iyi bir plan dahilinde yürütülmelidir. Aksi takdirde bir kaos ortamı oluşur ve beklenen fayda elde edilemez.