21 Haziran 2021, Pazartesi
Son Dakika

Rektörler Konuşuyor

Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Süleyman Doğan tarafından kaleme alanın, “Rektörler Konuşuyor” kitabı Kitap Yurdu Doğrudan Yayıncılık tarafından neşredildi. Doğan, “Bu kitapla bir nebze de olsa yükseköğretim meselesine katkımız olursa kendimizi bahtiyar addedeceğiz" dedi.
07.06.2020 12.50.55

MÜJDEM ÇETİNKAYA

Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Süleyman Doğan tarafından kaleme alanın, “Rektörler Konuşuyor” kitabı Kitap Yurdu Doğrudan Yayıncılık tarafından neşredildi. Kitap 2015 yılından beri Rektörler alanında yapılan çalışmanın önemli bir eseri olarak göze çarpıyor.

210 Üniversite!

Süleyman Doğan, "Bu kitabı yayına hazırlarken Türkiye’de 133 devlet ve 77 özel vakıf üniversitesi olmak üzere toplam 210 üniversite vardı. Bunlara Türkiye’nin açtığı yurtdışındaki üniversiteleri de ilave edersek bu sayı 215’i geçer. İstanbul’da 10 devlet, 55 özel vakıf üniversitesi vardır. Bu durum İstanbul’u üniversite alanında bir cazibe merkezi yapmaktadır. Kanaatimce özel vakıf üniversiteleri bir yere toplanmamalı, bütün ülke sathına yayılmalıdır. Yükseköğretimde, Türkiye 8 milyon öğrenci sayısı ile Avrupa’da birincidir" ifadelerini kullandı. 

Sahasında bir ilk!

Kitapta rektörlerle birebir yapılan mülâkatların bugüne kadar ilk ve en kapsamlı çalışma olduğunu vurgulayan Doç. Dr. Süleyman Doğan, "Elinizdeki bu kitap üç bölümden oluşmaktadır, birinci bölümde “1992 yılında kurulan üniversite rektörlerinin 2023 hedeflerinin incelenmesi” başlığında, yükseköğretim ve üniversite rektörleri üzerine sahasında –belki de- ilk bilimsel makale özelliği taşımaktadır. İkinci bölümde, rektörlerle doğrudan yapılan söyleşilere yer verilmiştir. Bu mülâkatlarda Osmanlı’dan Cumhuriyet’e tevarüs eden genelde eğitim, özelde yükseköğretimin yüz yıllık meselesi masaya yatırılmış̧ ve çözüm önerileri sunulmuştur" diye konuştu. 

28 Rektör konuştu!

24’ü yurt içinde, 4’ü yurt dışında olmak üzere, toplam 28 rektörle doğrudan ve birebir söyleşi yapıldığını belirten Doğan, "Mülâkatlarda, rektörlerin biyografileri ve sorulara verdikleri cevaplar yer almıştır. Bazı temel ve genel sorular rektörlerin hepsine sorulmuştur. Rektör söyleşileri üniversitelerin kuruluş̧ tarihine göre verilmiş̧, aynı yıl kurulan üniversiteler için ise alfabetik isim sırası gözetilmiştir. Kitapta rektörler başta yükseköğretim meselesi olmak üzere üniversiteleriyle ilgili sorulara da cevap veriyorlar" dedi. 

Yurtdışından Dört Rektör!

Kitapta dört rektöründe yurtdışından olması da dikkat çekiyor.

Üçüncü bölümde ise, Türkiye dışındaki dört üniversite rektörü ile yapılan mülakatların yer aldığını ifade eden Doç. Dr. Süleyman Doğan, "Türk Dünyası’nın Kafkaslara açılan penceresi Azerbaycan’dan, yüzölçümü en büyük Türk ülkesi olan Kazakistan’dan, Avrupa’nın göbeğinde Hollanda’dan ve Balkanlardan bir üniversite rektörü ile yapılan söyleşiler ile Türkiye dışındaki üniversitelerin ve rektörlerin arasındaki yapıyı da mukayese etme imkanı vermektedir" dedi. 

Doç. Dr. Süleyman Doğan kitabını şu cümlelerle sonlandırıyor: “Bu kitapla bir nebze de olsa yükseköğretim meselesine katkımız olursa kendimizi bahtiyar addedeceğiz.”Yorum Ekle