27 Temmuz 2021, Salı
Son Dakika

Resûlullahın hayvan sevgisi

Efendimiz Uhud Harbi'ne giderken yolda kedi yavruları görür, ezilmesinler diye nöbetçi bırakırlar. Sonra içlerinden birini alıp, sahiplenirler...
19.07.2021 15.14.06

İNAN ARVAS

Mekkeli müşrikler İslamı yok etmek için büyük bir güç toplamış Medine'ye yaklaşmışlar, Müslümanlar teslim olmayacak karşı koyacaklardır. Muhtemelen Uhud ovasında karşılayacak ölümüne vuruşacaklardır. Müminler genci yaşlısı ile Uhud'a akıyordur; atlılar, develiler, zırhlılar…  

Efendimiz yolları üstünde bir kedi ailesi görür. Ezilmesin diye başına bir nöbetçi bırakır. Sonra o kedilere sahip çıkarlar. Diğerlerini kim alıyor bilmiyoruz ama içlerinden biri hane-i saadetin kedisi olur. Siyah beyaz bir Habeş kedisi… Efendimiz "Muezza" adını verirler ona..   

Müezza rahatsız olmasın diye

Rivayet edilir ki Efendimiz (Sallallahü aleyhi ve sellem) bir gün mescide geçmek için kalkmaya yeltenir. Ne görse iyi; Muezza elbisesinin ucuna yatmış mışıl mışıl uyuyordur. Alemlerin efendisi kediciğe dokunmaz hiç tereddüt etmeden elbisesini kesip öyle gider.  Bir defasında da abdest alacaklardır, Ebû Nuaym (radıyallahu anh) ikaz eder, "Yâ Resulallah o sudan kedi içti!"  Efendimiz "temizdir" deyip abdestlerini alırlar. Muezza hane halkından biridir âdeta…  

Sahabeden Kâb kızı Kebşe anlatır: "Kayınpederim Ebu Katade abdest alsın diye bir kaba su koymuştum, kedi gelip içti. Ebu Katâde biraz daha içmesi için, kabı kedinin önüne uzattı. Sonra bana dönüp 'Niye hayret ettin ey kardeşimin kızı, Resulullah efendimiz, "kedi pis değildir, etrafınızda serbest dolaşsın' buyurmuş ve kedinin içtiği sudan abdest almıştı." 

Günahkâr bir kadın kuyuya inip (bazı Arabistan kuyuları merdivenlidir) suyunu içer. Çıktığında ne görse, dili dışarı sarkmış, susuz bir sokak köpeği... Hayvanı kuyuya indirmek zor, kuyudan su çıkarmak daha zor. Hani yanında kova kase olsa… Birden ayakkabısı geliyor aklına, iniyor pabucuna su doldurup hayvana içiriyor. Allahü teala, bu şefkatli tavrından ötürü günahkâr kadını affediyor. 

Kedilerin babası...

Yemen asıllı Sükeyn (Radıyallahu anh) kedilere dayanamaz onları mütevazı evine alır, karınlarını doyurur, önlerine su koyar. Bir gün karşıdan Efendimiz'in geldiğini görür elindeki kedi yavrusunu kaftanının altına saklar. Efendimiz gelirler selam verirler, "Kaftanının altında ne var diye sorarlar". Açar bir kedi yavrusu... Efendimiz gülümser ve ona Ebu Hüreyre (kediciklerin babası) buyururlar. 

Efendimiz develerini de hoş tutar, ismi ile çağırırlar. Meşhur hadisedir; Medine'yi şereflendirdiklerinde bize gelin bize gelin diyen kalabalığa "Devem hangi evin önünde çökerse" buyurur ve Kusva'nın tercihine uyarlar. 

İslam cemiyetlerinde de hayvana verilen kıymet böyledir. Mesela, Osmanlı zamanında Kastamonu'da bulunan İsmail Bey kervansarayı yolcuları buyur eder, üç gün bilabedel ağırlardı. Ancak bu hanın kapısı ölçülüydü. Eğer deveniz geçemiyorsa fazla yüklediniz demekti, kibarca hesap sorarlardı. İstanbul Şehremini hayvanlara vurulacak yük miktarını belirler, hilafına davrananlara ceza verirdi. Asitaneyi gezen seyyahlar şunu söylerdi; Müslüman mahallelerinin köpekleri huzurlu ve besilidir. Galata'nın köpekleri hastalıklı, çelimsiz ve tedirgin... Ecdat  evin artıklarını kediye köpeğe verip israftan kurtulurlardı... 

Süleyman'dan hakkını alır karınca..!

Kanûnî Sultan Süleyman merhum, Topkapı Sarayı'nın bahçesindeki ağaçlarda mebzûl miktarda karınca görülmesi üzerine, kurtulmak için çare araştırır ve ağaçların gövdelerine ve diplerine kireç tatbik edilirse meselenin çözüleceğini öğrenir. Fakat ilim ehlinden izin almadan yapmak istemez ve Zenbilli Ali Efendi'ye meseleyi sorar. İyi bir şair olan ve birçok gazel sahibi Kanûnî, suali de vezne koyar:

Dırahtı (ağacı) ger sarmış olsa karınca,
Zarar var mı karıncayı kırınca
Zenbilli Ali Efendi'den cevap benzer tarzda gelir;
Yarın Hakkın divanına varınca,
Süleyman'dan hakkın alır karınca

Soran da cevap veren de pekâlâ bilirler ki, zarara mâni olmak için bunu yapmak caizdir. Ancak bu vesileyle Şeyhülislâm, Padişaha hesap gününü hatırlatmaktadır.  Malûm helâle hesap var, harama azap!.. İTTİFAKYorum Ekle