ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Üniversitemizde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre Sözleşmeli Personel olarak istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 2. Maddesinin (b)fıkrasına göre 2022 KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle sözleşmeli personel alınacaktır.

Çadırkent'in polis ve öğretmen adayları şimdi daha azimliler Çadırkent'in polis ve öğretmen adayları şimdi daha azimliler

Detaylı bilgi için tıklayınız.