06 Temmuz 2020, Pazartesi
Son Dakika

SANAD Kongresi müzik bildirilerinden örnekler…(2)

13.01.2020

Bildiri başlıklarına yorumlarımızla devam ediyoruz:

3/ “Klasik Türk Müziğinde Narefte Makamının İncelenmesi”

Unutulan ve kullanılmayan bir makam hakkında bilgi verilmiş galiba. O kadar çok makam unutuldu ki, 13 makam içine sıkışıldı, inşallah yararı olur.

4/ “Müzik Eğitiminde Ukulele”

“Telli çalgılar ailesinin son derece etkileyici bir sese sahip üyesi olan Ukulele, Hawaii dilinde parmakların hızlı bir şekilde hareket ettirilerek çalınması sebebi ile zıplayan pire anlamına gelen Ukulele ismini almıştır. Ukulele diğer telli çalgılara göre daha küçük bir boyuta sahip olan müzik aletidir. Ukulele çalmayı en kısa süre içerisinde en kolay şekilde öğrenmek için ukulele dersi veren müzik kurslarına kayıt olmak çok doğru bir tercih olacaktır.”

Ukulele’nin, müzik eğitimine yararı var mı, Müzik Eğitimi ABD’lerde uygulanıyor mu? Araştırdık, özel müzik merkezlerinde ders veriliyor gözüküyor. Ama, İstanbul MEM, öğretmen akademilerinde “Sınıf Öğretmenlerine” yönelik ukulele atölyesi açmış. Müzik Eğitimi ABD’lerde öğretilmeyen çalgının yer alması ilginç…Bildiriyi, basılınca okuyup karar vereceğiz.

5/ “Sanat Eğitimi Alan Öğrencilerin Epistemolojik İnançlara Yönelik Görüşleri”

Bildiri özgün olmalı. Google ve bazı programlar sayesinde bildirilerin/makalelerin, çalıntı/intihal v.b. olup olmadığı kolayca anlaşılmaktadır. Örneğin "....Epistemolojik İnançlara Yönelik Görüşleri"nin başına farklı isimler yazılarak aynı/benzer ifadelerle bildiriler vardır. İntihale çok açık bir konudur.

6/ “Kabak Kemane Eğitiminde Teke Yöresi Tavrının Uygulanabilirliği”

Yanlış başlık olmuş!. Akademisyen gündemi takip etmelidir. "Kabak" kelimesi, eğitimde yıllardır kullanılmıyor, çünkü kemane artık, kabaktan yapılmıyor. "Kemane" olmalı. Yöresi teke ve çok güzel uygulanıyor…Çalma da, yeni bir tavır/şekil mi geliştirilmiş? Basılınca okuyacağız..

7/ “Sanat Eğitiminde Akreditasyon”, “Müzik Eğitiminde Akreditasyonun Gerekliliği”

“Akreditasyon akredite olmak akrediteli anlamı ne demektir? Akreditasyon denetlemek ve uygunsa yetkilendirmek ve sonrasında periyodik olarak sürekli denetlenmek demektir. Akredite olmak için tarafsız 3. bir kuruluşun gözetim ve denetimlerine gereksinim vardır. Çoğunlukla bir alanda uluslararası yeterlilik kazanmak amacıyla yaptırılır. Belgelendirme, Laboratuar gibi sektörlerde yaygın olarak aşina olacağınız kavramlardan biridir.”

Yukarıdaki iki bildiri ne yaparsa yapsın, aynı dili/kelimeyi kullanmak zorunda olacak ve intihal yaşayacaktır. Başa konulan; "Müzik eğitimi" ve "sanat eğitimi" bildirileri kurtarmaz!..

Bu alanlarda da çok fazla Yüksek lisans/Dr.-Sy., tezleri ve bildiriler mevcuttur. Bildiride aynı/benzer kelime ve cümlelerden kaçmak, alıntılarda farklılık yaratmak çok zordur.

8/ “…..Metoforik Algılarının İncelenmesi..”

Yanlış yazılmış olsa gerek…Metafor; eğretileme, benzetme, bir sorunu başka bir şekilde ifade etmektir. Bir şeyi başka şey ile benzetmeye, kıyaslamaya, anlatmaya yarayan mecazlardır. Metafor örneği: “Korkma! Sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak!”, “Çatma, kurban olayım çehreni ey nazlı hilal” (Mehmet Akif ERSOY) “Al Sancak” ve “Hilal” kelimeleriyle “Türk Bayrağı” anlatılmak istenmiştir, yani burada bir Metafor vardır.

Metaforik çalışmanın başına; öğretmenler, öğrenciler, akademisyenler v.b. konularak çok yapılmıştır. Ancak, bizce böyle bir çalışmanın alana bir yenilik, çözüm getirmesi mümkün değildir. Fransızca olan metafor’un cazibesi akademisyenleri etkilemektedir.

9/ “Türk Müziği’nde Makam Geçkileri”

Bu konuda, Y.L./Dr./Sy. tezleri, bildiriler ve makaleler çok fazladır. Konservartu(v)arlarda ders olarak ta vardır. İntihal yapılmaması mümkün değildir. Yeni bir konu değildir. Nasıl yazıldığını basılınca göreceğiz.

Devam edeceğiz….


Yorum Ekle