Ekim 2008 Öncesi Sigortalılığı Olanlara Yeni Hak

SGK'nın yeni genelgesine göre, Ekim 2008'den önce sigortalılığı bulunan ve sonrasında memur statüsünde çalışmaya başlayanların hizmet borçlanmaları, emeklilik sürelerini öne çekecek şekilde değerlendirilecek.

Yargıtay Kararı Etkisiyle Alınan Karar

Bu düzenleme, özellikle Yargıtay'ın emeklilikle ilgili konuda verdiği lehte kararın etkisiyle hayata geçirildi. Yargıtay'ın kararı, önceki uygulamalardan farklı olarak sigortalılar lehine bir içerik taşıdı ve SGK'nın yeni düzenlemesine ilham kaynağı oldu.

Antarktika da kırmızı alarm! O hayvan türü tehlikede Antarktika da kırmızı alarm! O hayvan türü tehlikede

vergimaasparalira-1475916_1

Belirli Koşulları Karşılayanları Kapsıyor

Düzenleme belirli koşulları karşılayanları kapsıyor. Örneğin, Ekim 2008'den sonra memur statüsünde çalışmaya başlayan ve öncesinde farklı bir sigorta statüsünde bulunan kişilerin durumu bu düzenlemenin dışında kalıyor. Yani, Ekim 2008 sonrası ilk defa sigortalı olan memurların önceki sigortalılık süreleri, hizmet borçlanması yapıldığında sigorta başlangıç tarihini öne çekmeyecek ve bu süreler emeklilik hesaplamalarında dikkate alınmayacak.

SGK'nın Değişiklik Yapma Nedenleri

SGK'nın yaptığı değişiklikteki temel nedenlerden biri, bir hakkın bir kanun maddesi ile verilip başka bir kanun maddesi ile yok sayılmasının ve borçlanma yapan sigortalılar aleyhine bir uygulamanın oluşmasının önlenmesi olarak açıklandı. Diğer bir neden ise Yargıtay'ın bu konuda verdiği lehte karar oldu.

Bağlı Sigortalılıkların Geçerliliği

PARA-21

Ekim 2008 tarihinden sonra ilk defa memur statüsünde sigortalı olanlar, öncesinde SSK, Bağ-Kur veya özel sandık kapsamında sigortalılığı bulunan sürelerini borçlandıklarında, bu süreler emeklilik hesabında dikkate alınacak ve sigorta başlangıç tarihleri bu borçlanma süresi kadar öne çekilecek.

SGK'dan Açıklama: Kapsam Dışında Kalanlar

SGK'nın genelgesine göre, bu düzenleme tüm sigortalılık statüleri bakımından ilk defa Ekim 2008 sonrası çalışmaya başlayan memurları kapsamayacak. Bu çalışanların sigortalılık tarihinden önceki borçlanma süreleri başlangıç tarihini öne çekmeyecek ve emeklilikte dikkate alınmayacak. 

Kaynak: HABER MERKEZİ