30 Mayıs 2020, Cumartesi
Son Dakika

Sinir romatizması da denilen siyatik nedir?

30.11.2019

Siyatik, sinir sistemi içinde bir sinirin adı. Siyatik hastalığı ise bu sinir boyunca yayılan ağrıya deniliyor.
Yani siyatik, amansız bir ağrı türü. Hem öyle bir ağrı ki bacağın arka kısmı ve siyatik siniri boyunca yayılır
gider. Üstelik bu ağrı tamamen özerktir. Kimse karışamaz ona. İsterse aniden, birdenbire geliverir.
İsterse haber vererek, yavaş yavaş gelir... İsterse sürekli devam eder. Ama siz bu ağrıyı ortadan
kaldırmak için ne kadar çaba harcarsanız harcayın ne devam eden ağrıya ne de ağrı geldiğinde
bacaklarınıza hükmünüz geçer.
Ne rahatlıkla oturabilirsiniz ne de rahatlıkla kalkabilirsiniz. Ağrı olduğu müddetçe, otururken, kalkarken,
uzanırken hareket etmekte oldukça zorlanırsınız. Belkemiğinin aşağı bölgesi hassas olduğu için, ağrılar
yürürken, öksürürken ve gerinirken daha da artabilir. Halk bu insanı sinir eden rahatsızlığa adını vermiştir
bile: "Sinir romatizması"
Halk arasında sinir romatizması denir siyatiğe... Aslında doğrudur da... Çünkü omurlar arasında diskler
bulunur. Omurlara hareket kabiliyeti sağlayan, darbelere karşı amortisör görevini üstlenen diskler.
• İşte bu disklerin yerinden oynaması, yani disk kayması,
• Omurganın alt bölümünün iltihaplanmış veya zedelenmiş olması,
• Diz kapağı iltihabı veya sinir iltihabı hep siyatik sınırları içine girer.
Bir cümleyle “Siyatik nedir?" diye sorulduğunda şunu söyleriz:
• Dördüncü ve beşinci bel omurları arasından çıkan, buradan topuklara kadar uzanan "siyatik" adı verilen
sinirde görülen ağrılı bir hastalık.
Siyatik ağrısı nasıl olur?
Siyatikte bacaklarda sürekli devam eden bir ağrıdır. Ancak bundan daha fenası, "İyi saatte olsunlar" türü
şiddetli ağrılardır. Çünkü aniden ve ne zaman geleceği belli olmaz. Öyle ki bu şiddetli ağrı bir vurdu mu
ne yapacağınızı bilemezsiniz.
Ağrılar, siyatik siniri boyunca, kalçadan topuğa kadar uzanır gider. Akupunktur tedavisi ile önce ağrı
ortadan kalkar, sonra sinire baskı ortadan kalkar, hasta çok rahatlar. Siyatik ağrısı ile bel fıtığı sebebiyle
bacaklara vuran ağrı ile çoğunlukla karıştırılır.
Belimizden kimi zaman kalçaya, kimi zaman bacağa ve kasığa vuran ağrılar bizi çoğunlukla yanıltır.
Çünkü bu ağrıların hemen %90’ını siyatik ağrıları oluşturur. Bunun dışında leğen kemiği içindeki ve
omurgadaki bazı hastalıklar da bu ağrıyı taklit edebilir. Ağrının siyatikten kaynaklandığını anlamak için ne
yapılır?
• Hasta sırt üstü yatar.
• Bacağı gergin bir hâlde iken yavaş yavaş yukarı kaldırır.
• Bu sırada uyluğun arka yüzünde bacağa kadar, hatta ayağa kadar uzanan ve bacağı kasan bir ağrı
duyuluyor ise siyatik olduğuna karar verilir.
• Bacak ne kadar yukarı kaldırılırsa, ağrı o derece şiddetli olur.
Siyatiğin sebepleri:
Siyatiğin sebebi o kadar çok ve çeşitlidir ki tarif etmek imkânsızdır. Çünkü her insanın yaşayış farklılığı
kadar siyatik olma nedeni de farklıdır. Ama genelde bütün yollar aynı otobana çıkıyor. Şöyle ki:
• Omurlarda meydana gelen kireçlenmeler,
• Omurlar arasındaki disklerde meydana gelen fıtıklar,
• Omurga tüberkülozu,
• Doğumdan gelen bazı rahatsızlıklar,
• Omurga altlarında oluşan kırık, çıkık ve zedelenmeler,
• İki leğen kemiğinde veya bu bölgeye yakın organlarda oluşan tahribatlar.
Siyatik hastalarına ne tavsiye ediliyor?
En etkili tedavi, siyatik sinirini etkileyen asıl faktörün ortaya çıkarılmasından sonra tespit edilir.
• Tedavinin esası, yatak istirahatidir.
• Tedavinin ilk dönemlerinde ağrı kesici ilaçlar kullanılır,
• Sıcak banyolar, kaplıca kürleri, masaj ve fizik tedavi usulleri tatbik edilir,
• Akupunktur tedavisinin, bilinen tedavi metotları içinde, çok etkin ve yüz güldürücü etkisi vardır.
Siyatiğin tedavisi
“Maraş Akupunktur” olarak biz diyoruz ki: Hastada bir rahatsızlık varsa, sebebi de mutlaka vardır.
Organizma bir bütün olduğu için, bir bölgede var olan rahatsızlık bütün vücudu etkileyecektir. Dolayısıyla
hastalığın kaynağına inmek önemlidir. Kaynağa inmeden uygulanan tedaviler yüzeysel olur. Hastalığın
teşhisinde elimizde iki yöntem var.
Birincisi, modern tıpta uygulanan teşhis yöntemi. Bu yöntem, hepimizin bildiği, bugünkü modern tıbbın
imkânlarıyla elde edilen, bütün tahlil, tetkik, röntgen ve MR çekimlerinden yararlanılan teşhis yöntemi.

İkincisi, akupunktur teşhis yöntemleri. Böylece hastamızın rahatsızlığını teşhis etmede iki türlü imkânımız
oluyor.
Bu da hastalığa tam ve doğru teşhis koymayı sağlıyor. Doğru teşhis ise tedavi konusunda hem hastaya
hem de hekime büyük bir avantaj sağlıyor. Burada çok önemli bir notu daha ilave etmek gerekiyor:
Bazen hastalığın kesin sebebi bilinemez. (Mesela, tansiyonun da sebebi, %90-95 bilinemiyor.) Fakat
yine de ilaçlarla tedaviye devam ediliyor. Bu durum siyatik ve diğer hastalıklar için, akupunktur açısından
da geçerlidir. Kesin teşhis konulamamış olsa da akupunktur ile tedavi uygulaması yapılabilir. Gelelim
akupunkturun tedavideki etkilerine...
Bir kere şunu rahatlıkla söyleyelim ki siyatik tedavisinde de akupunktur, bilinen tedaviler arasında en
etkili olanıdır. Çünkü akupunktur, vücudu bir bütün olarak tedavi eder, yeniler... Neler yapar?
• Eklem yerlerinde bulunan tüm çapraz bağlar ve bağ dokularını kuvvetlendirir,
• Bu dokuların ve kan alması gereken tüm dokuların kanlanmasını sağlar,
• Ağrı kesiciler, endorfinler salgılar,
• Bağışıklık sistemini düzelterek şişkinlik, gaz, ekşime, kabızlık, gibi birçok rahatsızlığı ortadan kaldırarak
vücudun sindirim sistemini düzenler,
• Bağırsakların düzenli çalışmasını sağlar,
• İmmün sistemini dengeler,
• Uykusuzluk, sabah yorgunluğu, hâlsizlik, stres gibi durumları ortadan kaldırır,
• Beldeki ve boyundaki yapısal bozukluğu tedavi ederek, beyne kan ve oksijen gitmesini sağlar,
• Ödem çözücü özelliği sayesinde, fıtıklaşma olan bölgelerde kıkırdak doku ve çevresini rahatlatır,
böylece o bölgelerde damar ve sinirlere yapılan baskıyı önler,
• Rahatlayan sinirler sayesinde siyatik ağrısı ve şikâyeti ortadan kalkmış olur,
• Vücudu zindeleştirir, gençleştirir,
• Üstelik hiçbir yan etkisi yoktur.
Sağlıklı günler dileğiyle...


Yorum Ekle