05 Temmuz 2020, Pazar
Son Dakika

Telif Hakları Derneği

29.11.2019

Telif Hakları Derneği’miz üçüncü projesini Kültür ve Turizm Bakanlığının mali destekleriyle ve İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi İşbirliği ile 6 Aralık 2019 tarihinde Cuma günü gerçekleştirecek. İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Halkalı yerleşkesi Abdullah Tivnikli salonunda saat 9.00 da başlayacak Telif Hakları Sempozyumu’nun alt başlığı “Dijital Alanda Telif Hakları..”

Daha önce de yine Kültür ve Turizm Bakanlığının mali destekleriyle “Telif Hakları Korumasının Etkinliğinin Arttırılması Amacıyla Telif Hakları Mevzuatının Analizi ve Önerilerin Raporlanması” ile “Yüz Yüze Konuşmalar: Yaşayan Edebiyat Röportaj; Kitaplaştırma, TV ve sosyal medya için VTR üretimi” başlıklı projeleri başarı ile tamamladık. Özellikle Yüz Yüze Konuşmalar: Yaşayan Edebiyat projesi ülkemizin kültür-fikir hayatında iz bıraktı.

Telif Hakları Derneği 8 Haziran 2016 tarihinde 15 kurucu ile kuruldu. Telif hakları ile ilgili ülkemizde 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında kurulmuş olan 27 tane meslek birliği var. Meslek birlikleri BM Dünya Fikri Haklar Örgütü (WİPO) sözleşmelerinin iç hukukumuzun bir parçası haline gelmesinden sonra oluşturulmaya başlandı. Meslek birlikleri yasa gereği idari ve mali açıdan Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın gözetimi ve denetimi altındadır. Bir kısmı da maalesef kuruluş amaçlarına aykırı olarak hareket etmişlerdir. Bu nedene içlerinde güven tesis etmemiş olanlar da vardır. Ben en etkin olan meslek birliklerinden İLESAM’ın 2010 yılından bu yana İstanbul Şube Başkanlığı görevini de yürütüyorum. Şube başkanlığı tecrübemden hareketle bu alanda bir derneğin bulunmadığını tespit ettim.

Arkadaşlarımla yaptığımız istişareler sonucunda böyle bir derneğin kurulması gerektiğine karar verdik. Kurucu üyelerimiz benimle birlikte Gazeteci-Yazar Selim ÇORAKLI, Doç. Dr. Süleyman DOĞAN, Prof. Dr. Durali YILMAZ, Prof. Dr. Abdulkadir EMEKSİZ, Prof. Dr. Cemal ZEHİR, Av. Cihan TUFAN, Prof. Dr. Kadir CANATAN, İletişimci Recep İNCECİK, Prof. Dr. Mustafa TEKİN, Televizyoncu Fatih SADIRLI, Matematikçi Serdar DEMİRCİ ve Zeki SAĞATCI, Felsefeci-Gazeteci Recep ARSLAN ve Eğitimci-Edebiyatçı Hasan BAŞTÜRK olmak üzere on beş arkadaştık. 15 Temmuz hain darbe girişiminden kırk gün kadar önce derneği kurmuşuz. Kurucu arkadaşlarımızdan hepsi görevlerinin başında. Haklarında en ufak söylenti dahi olmadı. Çünkü her konuda olduğu gibi dernek kurarken de “yerli ve milli” arkadaşlarla hareket ediyoruz.

17 Aralık 2016 tarihinde de zorunlu olarak ilk genel kurulumuzu yaptık.

21 Aralık 2019 tarihinde de ikinci olağan genel kurul toplantımızı gerçekleştireceğiz.

17 Aralık 2016 tarihindeki genel kurul toplantısında yapmış olduğum konuşmada üç yıl sonraki 2019 Aralık ayındaki genel kurul toplantısına kadar üç bin üyeye ulaşma hedefimin olduğunu söylemiştim. Bu hedef doğrultusunda çalışmaya başlamıştık. Duyurular da yapıyorduk. 2017 yılı ocak ayında ilk projemizi gerçekleştirmeye başladık. Nisan ayında tamamladığımız bu projenin devamında Türkiye’nin en prestijli kültür projelerinden birisi olan “Yüz Yüze Konuşmalar: Yaşayan Edebiyat” projesini yapmaya başladık. 15 ayda tamamladık. Proje sonunda 760 sayfadan oluşan iki cilt prestij kitap ile elli adet 20 dakika civarında olan VTR-belgesel filmler ülkemiz kültür-fikir ve sanat hayatının paylaşımına sunuldu.

Bu arada beklemediğimiz ve ummadığımız biçimde proje derneğine evirilmemiz sonucunda üye edinme kısmını ihmal etmiş olduk. Bir yönüyle ise kısa tarihimizde gerçekleştirdiğimiz projeler de derneğimizin ne denli önemli bir boşluğu doldurduğunu göstermektedir.

Telif Hakları Derneği, WİPO Sözleşme ve direktifleri (Birleşmiş Milletler Dünya Fikri Haklar Örgütü) ile 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve bu kanun etrafında oluşan mevzuat doğrultusunda her türlü telif ve fikri mülkiyet haklarının etkinleştirilmesi, geliştirilmesini ve korunmasını sağlamak, bu ve bağlantılı konularda çalışmalar yapmak, çalışma yapan kişi ve kuruluşlara destek vermek; Fikir ve Sanat Eseri Sahiplerinin meslekî dayanışmalarını sağlamak ve geliştirmek; ülkemizin sanat, edebiyat, musiki, ilim, eğitim, sinema, televizyon, basın vb. düşünce hayatında etkin bir şekilde yer alabil­meleri için çalışmak; ürünlerinden doğan telif haklarını savunmak; meslek mensuplarının uğrayacakları siyasî ve iktisadî güçlükler karşısında gerekli her türlü maddî ve manevî yardımda bulunmak; siyasî, iktisadî vb. imkânsızlıklar yüzünden eserlerini yayınlayamayan ya da kamuya mal edemeyenlere yayın ve tanıtım hususunda yardımcı olmak, ülkemizde ve dış ülkelerdeki telif hakla­rını takip etmek ve icap ederse bunun için bir telif hakları kuruluşu (Copyright Ajansı) teşkil etmek; Emeğini, sosyal, kültürel, hukukî ve iktisadî temel hak ve hürriyetle­rini korumak ve geliştirmek; yurtiçi ve yurtdışındaki resmî, tüzel ve özel kurum ve kuruluşlara karşı üye­lerini temsil etmek amacı ile kurulmuştur.

Derneğe İlim ve Edebiyat, Musiki, Güzel Sanatlar, Sinema ve çeviri gibi alanlarda eser sahibi olanlar üye olabilir. Eser sahibi olmaları ortak paydamızdır. Yazılı basında yayınlanan nitelikli edebiyat, bilim ürünleri ve yüksek lisans yapanlardan da üyeliğe kabul ettiklerimiz bulunmaktadır.

Telif hakları aynı zamanda stratejik bir alandır. Batı ülkeleri bu alanda da dünyadan ciddi kazanımlar elde etmektedir. Türkiye olarak bizim de dünya telif pastasından pay almamız ve aldığımız bu payı arttırmamız gerekiyor. Bunun yolu da eser üretimini teşviktir. Bu da eser sahiplerinin desteklenmesine bağlıdır. Bu desteğin başında eser sahiplerinin moralinin yüksek tutulması gerekmektedir. Bu da mali ve manevi haklarının verilmesine bağlıdır. Ancak bu şekilde başka ülkelerden ülkemize telif girdisi girmesini sağlayacak çapta eserler üretilebilir. Bunların sayısı artabilir. Ülkemizin kesinlikle bu alanda da rekabet edebilir düzeye gelmesi lazımdır.

Derneğimize ait sosyal medya hesapları ile www.telifhaklaridernegi.org, www.yuzyuzekonusmalar.org ve www.telifhaklaridernegi.org web siteleri de aktif halde devam etmektedir.

Bizler, yani bir avuç kurucu kadro ve dernek üyeleri “Telif hakkının kul hakkı olduğunu” inanan kadroyuz. Bu nedenle hakkın sahibine verilmesi için çabamızı sürdüreceğiz.


Yorum Ekle