Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu, trafik sigortasıyla ilgili yönetmelikte değişikliğe gitti.

Filenin Sultanı Zehra Güneş'in kuzeni Survivor yıldızı çıktı! Filenin Sultanı Zehra Güneş'in kuzeni Survivor yıldızı çıktı!

Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik değişikliğine göre:

"MADDE 1- 14/7/2007 tarihli ve 26582 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmeliğin Ek- 4’ünün 1 inci maddesinin birinci fıkrasına birinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Kurul, belirlenen süre içerisinde bu Yönetmelik kapsamında sigorta prim teklifi alamayan işletenlerin araçlarının grubuna bakılmaksızın Havuz kapsamına alınmasına ve bunlara uygulanacak azami prim tutarlarına karar vermeye yetkilidir.”

Kaynak: (HABER MERKEZİ)