21 Eylül 2020, Pazartesi
Son Dakika

Türk Müziği’nde arayışlar sempozyumu İstanbul’da yapılacak

MEB, Kültür ve Turizm Bakanlığı, İBB ve TRT Katkılarıyla yapılacak, alanında tek ve özgün olan 27.İstanbul Türk Müziği Festivali (27 Mart-24 Nisan 2020) programı içinde Haliç Üniversitesi Rektörlüğü ve Konservatuarı ile (MÜZDAK) İstanbul Türk Müziği Konseyi ortak bir uluslararası sempozyum (01-03 Nisan 2020) düzenleyecek.
06.12.2019 15.16.42

MEB, Kültür ve Turizm Bakanlığı, İBB ve TRT Katkılarıyla yapılacak, alanında tek ve özgün olan 27.İstanbul Türk Müziği Festivali (27 Mart-24 Nisan 2020) programı içinde Haliç Üniversitesi Rektörlüğü ve Konservatuarı ile (MÜZDAK) İstanbul Türk Müziği Konseyi ortak bir uluslararası sempozyum (01-03 Nisan 2020) düzenleyecek.

27. İstanbul Türk Müziği kapsamında uzmanlarca Türk Müziğinin geleceğinin konuşulacağı “Geçmiş Uygulamalar Işığında, Türk Müziği’nin;2023/73 Yol Haritasının Belirlenmesi Uluslararası Sempozyumu” Haliç Üniversitesi Konservatuvarı ev sahipliğinde Şişhane / İstanbul’da düzenlenecektir. 01-03 Nisan 2020 tarihleri arasında düzenlenecek sempozyuma makale ve bildiri gönderimi 1 Ocak tarihinde başlayacaktır.

İTÜ TMDK,MÜZDAK Başkanı Dr.Öğr.Üyesi Göktan AY ve Haliç Üniversitesi Konservatuvar MüdürüDr.Öğr.Üyesi Güldeniz Ekmen imzalı sempozyuma davet mektubunda akademisyenelere şu cümlerlerle seslendi :

“Sn. Bilim/Sanat İnsanlarımız, Akademisyenlerimiz, Araştırmacılarımız;

MÜZDAK olarak, 1993’te başlattığımız yolculuk sonunda, alanında tek ve özgün olan ‘İstanbul Türk Müziği Festivali’, 2020’de 27.yılını kutlayacak, ‘özel etkinlik programı ve sempozyum’ hayata geçirilecektir. Konseyimizce, ‘27. İstanbul Türk Müziği Festivali’ kapsamında yer alacak olan, ‘Geçmiş Uygulamalar Işığında, Türk Müziği’nin; 2023/73 Yol Haritası’nın Belirlenmesi Uluslar arası Sempozyumu’, 01-03 Nisan 2020 tarihleri arasında, Haliç Üniversitesi Konservatuvarı ev sahipliğinde Şişhane / İstanbul’da düzenlenecektir.

Bu seneki sempozyum ev sahibi/ortağı, 1999/2000 döneminde eğitime başlayan ve amacı; “önce ulusal ve evrensel estetik değerlerden hareketle ülkemizin sanat potansiyelini kaliteli bir şekilde arttırmak, yetenekli gençlerimize cazip iş olanakları sunabilmek, onların bilgilerini ve yaratıcılıklarını geliştirerek ulusal ve uluslararası alanlarda tam donanımlı, yüksek sanat anlayışına sahip, açık fikirli, bilimsel ve sanatsal idealizme sahip bir genç nesil olarak topluma kazandırmak” olan “Haliç Üniversitesi Rektörlüğü ve Konservatuvarı” olacaktır.

Müzik alanı, üniversiteler bünyesinde gelişmekte, bugün için; Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi (1), Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi (1), GSF Müzik Bölümü (15), Konservatuar (48), Müzik Eğitimi Ana Bilim Dalı (24), Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi (55) v.b. eğitime açılmıştır.

Çoğalma ile birlikte, müzikte sorun haline gelen ve çözül(e)meyen bazı yanlışların, yeni kurulan kurumlara geçmesi kaçınılmazdır. Müzik Eğitimi Ana Bilim Dalları -yeni hazırlanan- müzik müfredatlarında; Türk müziği makamlarının, Türk müziği çalgılarının eğitime alınması v.b. bazı çok sesli müzik mensuplarınca eleştirilmektedir. Siyaset kurumlarının ve üst makamların, müziğin; “hem sanat, hem bilim” olduğu gerçeğinde/bilincinde olamaması durumunda, müzik kurumları olumsuz etkilenmektedir.

Bilim dallarında görev yapan diğer alan akademisyenlerin; sosyal yönlerinin geliştirilmesi, sanat/spor alanlarında çalışmalar yapması, gelişim açısından en doğal ve doğru yoldur. İnsanlar; bir şekilde -amatör/profesyonel- müzikle ilgilenmektedir. 26 yıldır, festival içinde yer verilen etkinliklere katılan müzik STK’ları topluluklarında ve salonu dolduran seyirciler arasında her meslekten kişileri görmek mutluluk vericidir.

Müzik Eğitimi’nden amaç; “sanatı iyi derecede özümseyen, kaliteli sunum yapabilen, araştırmacı/derlemeci ruha sahip, örnek alınacak kişi olan, çalgısında/sesinde gelişmeyi hedefleyen, bilgi derinliği olan, etikliğe önem veren, araştıran-derleyen, üreten, kısaca; “bilime/sanata; akademik ve tarafsız bakabilen kişiler” yetiştirilmesidir.

Bu sempozyum, Türk Müziğinde yeni yol haritası nasıl olmalıdır? sorusuna cevap vermeyi amaçlamaktadır.

Özellikle, Haliç Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Sn.Mehmet Naci TOPSAKAL’ın; Türk Müziği’ne olan sevgisi-ilgisi, sorunların ve çözümlerin ortaya konularak “Türk Müziği’nde geleceğe yürünmesi” isteği, sempozyuma yön vermiştir.

Geçmişten gelen, sanat ve estetik yönü yüksek müziğimiz, Türk Müziği eğitiminin geç başlamasının yanı sıra; insani ve toplumsal değerlerdeki kayıplar ve yozlaşmalar sebebiyle doğal gelişim sürecini yerine tam olarak getirememiştir. Özellikle “yeni eser üretiminde” sıkıntılar söz konusudur. Yeni eserler genel olarak sayıca yetersiz, bizi yansıtmayan, sanat ve estetik endişelerinden yoksun eserlerdir. Nitelikli yeni eserlerin üretilemediği bir sanat dalının varlığını sürdürebilmesi zordur. Yeni bir yol haritasına ihtiyaç kaçınılmazdır; hatta geç bile kalınmıştır. Bu konular sempozyumda da dile getirilecektir.

Sempozyumda, “Eğitim, Programlar, MEB-Kültür Politikaları” alanındaki arayışlara yardımcı olmak, Türk Müziği alanı; akademisyenlerin/uzmanların/sanatçıların hazırladığı özel çalışmaların/araştırmaların/projelerin sunulmasını ve tartışılmasını sağlamak, nokta atışları yaparak hedefe ulaşmak amaçlanmaktadır...

Çünkü; ‘müziğin sorunlarını başkaları değil, yine müzik insanları çözecektir.’

Sempozyum konu başlıklarıyla ilgili; ‘özel çalışması olan bazı akademisyen/sanatçılar’ çağrılı olarak davet edilecektir.

Siz değerli akademisyenleri/araştırmacıları, özgün çalışmalarınızla aramızda görmekten mutluluk duyacağız. Saygılarımızla.”

Sempozyumla ilgili ayrıtılar ise şu şekilde

Sempozyumda; daha önce sunulmamış/yayınlanmamış, yeni ve özgün araştırmalar/çalışmalar tercih edilecektir. Özet kabullerinden sonra başlık ve içerik değiştirilemeyecektir.

Bildiriler, en fazla iki isimle hazırlanmalıdır. Sempozyum; tek salonda yapılacaktır.

Bildiri asılları, sunumdan sonra teslim alınacaktır.

Takvim

01-17 Ocak 2020 bildiri özetlerinin gönderilmesi, 31 Ocak 2020 bildirisi kabul edilenlere dönüş yapılması, 01-03 Nisan 2020 Sempozyum. Katılım ücreti: 250.TLdir. Ancak; Türkiye dışından katılanlardan, Haliç Üniversitesi Akademisyenleri’nden, Kültür ve Turizm Bakanlığı, TRT katılımcılarından, Çağrılı Bildiri Sahiplerinden ve Sempozyum Bilim/Sanat Kurulu üyelerinden ücret alınmayacaktır.

Türkiye dışından başvurup bildirisi kabul edilenlerin, yol ücreti kendilerine ait olup, İstanbul’da tarafımızdan misafir edileceklerdir.

Bildiriler her zaman olduğu gibi e-yayın veya ofset olarak yayınlanacaktır.

Bildiri özetleri gönderimi ve sempozyum yazışmaları, yukarıdaki tarihlere uygun olarak: muzdakhalicsempozyumu@gmail.com üzerinden yapılacaktır.

Sempozyum Alt Konu Başlıkları

Türk Müziği’nde;

1/ Kültür ve Turizm Bakanlığı Politikaları.

2/ MEB Politikaları.

3/ Konservatuarlar,

GSF Müzik Bölümleri,

Eğitim Fakülteleri GSE Bölümü, Müzik Öğretmenliği ABD,

Anadolu GSL Eğitim Programları ve Mezun Çıktıları.

4/ 2019/2023’ü kapsayan 11.Kalkınma Planları Etkileri.

5/ Lisans,

Yüksek Lisans,

Sanatta Yeterlik,

Dr. Eğitimi Programları Analizi ve Mezun Çıktıları,

6/ Genel Hedefler ve Yol Haritası…

7/ Bestecilik, Kompozisyon

8/ Projeler, Öneriler…

Sempozyum Onursal Başkanları

Mehmet Naci TOPSAKAL / Haliç Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı

Prof. Dr. Melek Güneş YAVUZER / Haliç Üniversitesi Vekil Rektörü

Sempozyum Eş Başkanları

Dr.Öğr.Üyesi Güldeniz EKMEN / Haliç Üniversitesi Konservatuvar Müdürü

Dr.Öğr. Üyesi Göktan AY/ (MÜZDAK) İstanbul Türk Müziği Dernek ve Vakıfları Dayanışma Konseyi Başkanı / İTÜ Türk Musıkisi Devlet Konservatuarı

Sempozyum Bilim/Sanat Kurulu Üyeleri

Dr. Öğr.Üyesi Göktan AY (Koordinatör)

Dr.Öğr.Üyesi Güldeniz EKMEN (Koordinatör)

Prof. Erol DERAN / Haliç Üniversitesi, Konservatuvar / İSTANBUL

Prof. Maja Ackar-ZLATAREVİC / Üniversity of Sarajenevo / BOSNA-HERSEK

Prof.Dr.Turan SAĞER / ÜAK SDEK Başkanı / İSTANBUL

Prof. Mutlu TORUN / Haliç Üniversitesi, Konservatuvar / İSTANBUL

Prof. Dr. Uğur TÜRKMEN / Afyon Kocatepe Üniv. Devlet Konservatuvarı, Müzik Bölümü /AFYON

Prof. Dr. Robert ELLİOTT / Tenessee State University / USA

Prof. Dr. Mina İNANOVA / Assumption Universitesi, Music Department Öğr. Üyesi / TAYLAND

Prof. Dr. Cihat CAN / Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi, Müzik Eğitimi ABD / ANKARA

Prof. Elio ORİO / Pollini Konservatuarı / Padova / İTALYA

Prof. Dr. Elsıe İvancıch DUNIN / Kaliforniya Üniversitesi / ABD

Prof. Mesruh SAVAŞ / Haliç Üniversitesi, Konservatuvar / İSTANBUL

Prof. Dr. Placida STARO / Bologna Üniversitesi / İTALYA

Prof.Saim AKÇIL / Haliç Üniversitesi, Konservatuvar / İSTANBUL

Prof. Dr. Agigat MAHARRAMOVA / Atatürk Üniversitesi, GSF Müzik Bilimleri Bölümü / ERZURUM

Prof. Dr. Rafig İMRANİ / Kafkas Üniversitesi, Devlet Konservatuarı / KARS

Doç. Dr. Murat Salim TOKAÇ / Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürü / ANKARA

Doç.Dr.Barış TOPTAŞ / Adıyaman Üniversitesi, Devlet Konservatuvarı / ADIYAMAN

Doç. Dr. Michael KUYUCU / İstanbul Aydın Üniversitesi, İletişim Fak. / CRI Radyo / İSTANBUL

Dr.Öğr.Üyesi Yusuf BENLİ / İstanbul Üniversitesi, Devlet Konservatuvarı / İSTANBUL

Dr.Öğr.Üyesi Ercan KILKIL / Muğla Sıtkı Koçman Üniv. Bodrum GSF Sahne Sanatları Böl. / MUĞLA

Dr. Marcus SIQUEIRA / Conservatorio Giovan Battista Martini Bologna / İTALYA

Dr. Mauricio de BONIS / Sao Paulo State University/ BREZİLYA

Öğr. Gör. Yücel PAŞMAKÇI / Haliç Üniversitesi, Konservatuvar / İSTANBUL

Arş. Gör.Dr. Eren LEHİMLER / Atatürk Üniv. Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi, GSE Bölümü, Müzik Eğitimi ABD / ERZURUM

Sempozyum Düzenleme / Yürütme Kurulu

Dr.Öğr.Üyesi Güldeniz EKMEN / Başkan

Arş. Gör.Dr. Eren LEHİMLER

Samet BUYAN / Haliç Üniversitesi, Konservatuvar Sekreteri

Öğr. Gör. Emrah KÜREKÇİ/ Haliç Üniversitesi, Konservatuvar Müd.Yard.

Emrah KOCAMAN / Haliç Üniversitesi, KonservatuvarYorum Ekle