İTÜ T.M.D.Konservatuarı Sanatçı Öğr.Üy., sitemiz köşe yazarı ve MÜZDAK Başkanı Sn. Dr.Göktan Ay ile, 30.İstanbul Türk Müziği Festivali kapsamında Ankara’da düzenlenecek Türk Müziği Sempozyumu’nu konuştuk…

İTTİFAK: Hocam nasılsınız? Sizi yine yeni bir proje içinde görüyoruz. İstanbul Türk Müziği Festivali 30. Yılına girdi. Büyük başarı. Bu kapsamda bir de Uluslararası Türk Müziği Sempozyumu hazırlıyorsunuz, bilgi verir misiniz?
AY: Covid dönemi hariçher festivalimizde sempozyum yapmak geleneksel hale gelmişti. Ve, yapılan her sempozyumun -HaliçÜniversitesi Konservatuvar’ı ile yapılan hariç-  Bildiri Kitabı basılmıştı. Bu yıl Cumhuriyetimizin 100. Yılı, o nedenle sempozyumu Ankara’da yapmayı düşündük.  Gençüniversitemiz Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi ile görüşmeler sonucunda ev sahipliğini üniversitemizin yapmasına ve Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı’nın da desteğini almaya karar verdik. Gerekli protokoller imzalandı. Bu sene 30. İstanbul Türk Müziği Festivali, 30 Aralık’da sempozyum ile başlayacak, sonra İstanbul’daki Müzik STK’ları  etkinlikleriyle 31 Aralık 2023’e kadar devam edecek.


İTTİFAK: Sempozyumdan amaçne? Alana katkısı olacak mı?
AY: Müzik alanı, üniversiteler bünyesinde gelişmekte olup bugün için; Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi (1), Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi (1), GSF  Müzik Bölümü (16), Konservatuar (49), Müzik Eğitimi Ana Bilim Dalı (24), Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi (105) v.b. eğitime açılmıştır. 
Çoğalma ile birlikte, müzikte sorun haline gelen ve çözül(e)meyen bazı yanlışların, yeni kurulan kurumlara geçmesi kaçınılmazdır. Müzik Eğitimi Ana Bilim Dalları -yeni hazırlanan- müzik müfredatlarında; Türk müziği makamlarının, Türk müziği çalgılarının eğitime alınması v.b. bazı çok sesli müzik mensuplarınca hala eleştirilmektedir. Siyaset kurumlarının ve üst makamların, müziğin; “hem sanat, hem bilim” olduğu gerçeğinde/bilincinde olamaması durumunda,   müzik kurumları  olumsuz etkilenmektedir. 
Bilim dallarında görev yapan diğer alan  akademisyenlerinin; sosyal yönlerinin geliştirilmesi, sanat/spor alanlarında çalışmalar yapması, gelişim açısından en doğal ve doğru yoldur. İnsanlar; bir şekilde -amatör/profesyonel- müzikle ilgilenmektedir. 29 yıldır, festival içinde yer verilen etkinliklere katılan  Müzik STK’ları topluluklarında ve salonu dolduran  seyirciler arasında  her meslekten kişileri görmek mutluluk vericidir.
Müzik Eğitimi’nden amaç; “sanatı iyi derecede özümseyen, kaliteli sunum yapabilen, araştırmacı/derlemeci ruha sahip, örnek alınacak kişi olan, çalgısında/sesinde gelişmeyi hedefleyen, bilgi derinliği olan, etikliğe önem veren, araştıran-derleyen, üreten, kısaca; “bilime/sanata; akademik ve  tarafsız  bakabilen kişiler” yetiştirilmesidir.
Bu sempozyum, sadece eski/birikmiş sorunları dile getirmeyi değil, Türk Müziğinde yeni çözümler/yaklaşımlar/öneriler getirmeyi  amaçlamaktadır. 
Geçmişten gelen, sanat ve estetik yönü yüksek müziğimiz, Türk Müziği eğitiminin geçbaşlamasının yanı sıra; insani ve toplumsal değerlerdeki kayıplar ve yozlaşmalar sebebiyle doğal gelişim sürecini yerine tam olarak getirememiştir. Özellikle “yeni eser üretiminde” sıkıntılar söz konusudur. Kısaca; Nitelikli yeni eserlerin üretilemediği bir sanat dalının varlığını sürdürebilmesi zordur.
Alana yararı olacaktır elbette, ama Müzik Kurumlarını yönetenlerin hazırlanan sempozyum sonuçlarından kendilerine bir ders/ödev çıkarıp, değişime başladıkları anda…Ama, bu güne kadar böyle yöneticiler -her alanda- bulunamamaktadır. Çünkü, atanan kişi; “ben her şeyi biliyorum, ben ne dersem o olacak, en akıllı benim v.b.” demektedir. Ama, biz 29 yıldır ısrarlıyız…
 

WhatsApp Görsel 2023-05-23 saat 12.09.20`class=

İTTİFAK: Sempozyum 2023, ev sahibi ortağınız Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi hakkında kısa bilgi verebilir misiniz?
AY: 2023 sempozyum işbirliği üniversitemiz MGU;  01/07/2017 tarihli 30111 sayılı R. G.’de yayımlanan  7033 say. kan. kurulmuş olup,  23600 m² kapalı alana sahip, 54462 m² yüzölçümlü  ve  bünyesinde 4 Fakülte, 1 Enstitü ve 1 Meslek Yüksekokulu bulunmaktadır. 
MGU vizyonu şöyle açıklanmıştır; “Üniversitemiz yaratıcılık, üretkenlik ve girişimcilik ilkeleri doğrultusunda ulusal, bölgesel ve küresel ölçekte sanatsal, eğitsel, bilimsel ve felsefi birikimin ilerlemesine, ülkemizin temsiline ve kamuoyunun gelişimine katkı sağlamak; ulusal ve uluslararası düzeyde öncü, tercih edilen, saygın bir üniversite haline gelmek, evrensel bilim ve çağdaş eğitim-öğretim ilkeleri ışığında bilim-sanat üreten, öğrencilerine dünya standartlarında mesleki bilgi, beceri ve donanım kazandıran; yenilikçi, rekabetçi, evrensel ve toplumsal değer yargılarına ve meslek etiğine saygılı entelektüel birikime sahip sanat, bilim, eğitim ve düşünce insanları yetiştirmek, bilimsel-sanatsal projeler ve yayınlar yoluyla hizmet etmektir.”

İTTİFAK: Sempozyuma kimlerin katılmasını bekliyorsunuz?
AY: Sempozyumda, “Eğitim, Programlar, MEB-Kültür Politikaları- Kurumsallaşma -İcra-Terminoloji-Metot-Sistem Sorunları ” alanındaki arayışlara yardımcı olmak, yerli-yabancı Türk Müziği alanı; akademisyenlerin/uzmanların/sanatçıların hazırladığı  özel çalışmaların/araştırmaların/projelerin  sunulmasını ve tartışılmasını  sağlamak, nokta atışları yaparak hedefe ulaşmak amaçlanmaktadır...
İnanıyoruz ki; ‘müziğin sorunlarını başkaları değil, yine müzik insanları çözecektir.’ 
Sempozyum konu başlıklarıyla ilgili; ‘özel çalışması olan bazı akademisyen/sanatçılar’ çağrılı olarak da davet edilecektir.
Özgün çalışması olan değerli akademisyenleri/araştırmacıları, özgün çalışmalarınızla aramızda görmekten mutluluk duyacağız. 
Devam edecek…