İlan.gov.tr’de yer alan ilana göre; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun  4’üncü  maddesinin (B) fıkrası kapsamında Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatı birimlerinde istihdam edilmek üzere, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin   Esasların  Ek 2’nci maddesi uyarınca yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın 2022 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak  suretiyle 91 (doksan bir) sözleşmeli personel alımı yapılacaktır.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak

Detaylı bilgi için tıklayınız.