Öğretmenlerin maaşlarına yapılacak haciz işlemlerine ilişkin Yargıtay’dan önemli bir karar çıktı. Yüksek mahkeme, öğretmenlerin ek ders ücretinin de maaşın bir parçası sayılarak haczedilebileceğine hükmetti. Bu karar, öğretmenlerin ek ders ücretine haciz konulamayacağı yönündeki yerel mahkeme kararlarını bozdu.

Öğretmenin Şikâyeti Reddedildi

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun gündemine gelen dava, bir devlet okulunda görev yapan öğretmenin ek ders ücretinin haczedilmesi üzerine başladı. Öğretmen, borcundan dolayı hakkında başlatılan icra takibinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden aldığı maaşının 1/4’ü ile ek ders ücretinin tamamına konulan haczin kaldırılmasını talep etti. Öğretmen, maaşıyla zor geçindiğini, eşinin hamile olması sebebiyle doktor kontrolleri ve takviye gıdalar sebebiyle ek masrafları olduğunu, ikâmetgâhı başka bir ilçede olduğundan görev yaptığı ilçedeki okula gidiş-dönüş her gün toplam 110 kilometre yol kattetiğini ileri sürdü. Ancak İcra Mahkemesi, öğretmenin şikâyetini reddetti.

Bölge Adliye Mahkemesi Direndi

Öğretmenin kararı istinafa götürmesi üzerine, Bölge Adliye Mahkemesi 7. Hukuk Dairesi, öğretmenin maaş ve ek ders ücreti toplamının 1/4’ü oranında hesap edilen 1.262,62 TL üzerinden haczin devamına, fazlaya ilişkin talebin reddine karar verdi. Alacaklı firma avukatı kararı temyiz edince devreye giren Yargıtay 12. Hukuk Dairesi, kararı bozdu. Bölge Adliye Mahkemesi, ilk kararında direndi. Kararın yeniden temyiz edilmesiyle dosya Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun gündemine geldi.

Dünyadaki tek vaka! Biyonik kızın akılalmaz hikâyesi: Canı acımıyor, korkmuyor, uyumuyor, yemek yemiyor! Dünyadaki tek vaka! Biyonik kızın akılalmaz hikâyesi: Canı acımıyor, korkmuyor, uyumuyor, yemek yemiyor!

Yargıtay Ek Ders Ücretinin Haczedilebileceğine Hükmetti

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, Bölge Adliye Mahkemesi’nin direnme kararını usul ve yasaya uygun buldu. Yüksek mahkeme, 2004 sayılı Kanun’un 83. maddesinde ifade edilen ücret kavramına her türlü ücretin dahil olduğunu, gerek bedeni gerekse fikri çalışma sonucu elde edilen her türlü ücretin bu kapsamda olduğunu belirtti. Bu itibarla, ek ders ücretinin de madde metninde yer alan “her nevi ücret” kapsamına girdiği açık olduğunu vurguladı. Buna göre, öğretmenlerin ek ders ücretinin de maaşın bir parçası sayılarak haczedilebileceğine karar verdi. Bu karar, öğretmenlerin ek ders ücretine haciz konulamayacağı yönündeki yerel mahkeme kararlarını bozmuş oldu.

Kaynak: (İHA)