Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan Resmi Gazete’de yayınlanan kararlara göre, "154 kV (Kula-Alaşehir) Brş.N-İzdemir Arazi GES TM Enerji İletim Hattı Projesi" ve "154 kV Çoruh Transformatör Merkezi Sahası ve İlave Yol Güzergahı Projesi" kapsamında belirli taşınmazlar, Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi (TEİAŞ) tarafından acele kamulaştırılacak.

Ayrıca, doğal gaz boru hattı ve hot-tap noktası projelerinin yapımı için gereken bazı taşınmazların ve Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi, Cihadiye ile Fatih Mahalleleri arasındaki bazı taşınmazların acele kamulaştırılması kararlaştırıldı.

Adana Yumurtalık Ceyhan Sanayi Alanı olarak belirlenen bölgenin sınırları gösterildi. Zonguldak Teknoloji Geliştirme Bölgesi'nin sınırları da değiştirildi. Ayrıca Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi ve Türk-Alman Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Ataşehir Ek Alanı olarak belirlenen yerin sınırları ve koordinatları belirtildi.

Tarım alanında, Çanakkale, Balıkesir ve Kastamonu'nun bazı noktalarında arazi toplulaştırması ve tarla içi geliştirme hizmetleri yapılmasına karar verildi.

Milli Savunma Bakanlığı'na tahsis edilen Döner Sermaye İşletmelerinin sermayesi 200 milyon liraya yükseltildi.

Özel Tüketim Vergisi Kanunu'na ekli listedeki bazı malların özel tüketim vergisi oranlarının esas matrahlarının yeniden belirlenmesine ilişkin karar yürürlüğe konuldu.

Özgür Özel'den AK Parti'ye çirkin iftira! Gerçekler gün yüzüne çıktı... Özgür Özel'den AK Parti'ye çirkin iftira! Gerçekler gün yüzüne çıktı...

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılacak mal ve hizmet alımlarına ilişkin usul ve esaslar, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 3'üncü Maddesinin (n) bendi kapsamında belirlendi.

Ayrıca, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın belirli satış ve imar değişikliklerine ilişkin kararları onaylandı.

Kaynak: HABER MERKEZİ