05 Aralık 2021, Pazar
Son Dakika

'Yeşil Büyüme Teknoloji Yol Haritası' hazırlanacak

2022 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'na göre, sektörlerin yeşil büyümeye ilişkin teknolojik ihtiyaçları ortaya konularak bunların giderilmesine ilişkin Ar-Ge ve yenilik destek alanları belirlenecek.
26.10.2021 13.57.54

Ar-Ge ve yenilik desteklerinde öncelikli sektörler ve kritik teknolojilerin kesişim alanlarına odaklanılmasına yönelik "Yeşil Büyüme Teknoloji Yol Haritası" hazırlanacak.

AA muhabirinin, 2022 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'ndan yaptığı derlemeye göre, imalat sanayisinin katma değerli üretim yapabilmesi ve yenilikçi ürün geliştirme kapasitesinin artırılmasına yönelik Ar-Ge ve yenilik kabiliyeti güçlendirilecek.

Araştırma geliştirme kapasitesinin artırılması kapsamında, Ar-Ge ve yenilik destek sistemi, odaklı, araştırmadan ticarileştirmeye tüm süreci kapsayan, orta-yüksek ve yüksek teknoloji sektörlerine yönelik olarak farklılaşan ve sektörlerin ihtiyaçlarını ve gelişme potansiyellerini dikkate alan bir yapıya dönüştürülecek.

Ar-Ge ve yenilik destekleri, öncelikli sektör ve kritik teknoloji alanları kesişimine yoğunlaşacak.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile TÜBİTAK iş birliğinde "Yeşil Büyüme Teknoloji Yol Haritası" hazırlanacak. Böylelikle sektörlerin yeşil büyümeye ilişkin teknolojik ihtiyaçları ortaya konularak, bunların giderilmesine ilişkin Ar-Ge ve yenilik destek alanları oluşturulacak.

Sanayide ihtiyaç duyulan doktora derecesine sahip nitelikli insan kaynağının üniversite-sanayi iş birliğiyle yetiştirilmesi sağlanacak ve sanayide doktoralı araştırmacı istihdamı teşvik edilecek. Sanayi Doktora Programı kapsamında çağrıya çıkılarak doktora öğrencilerine destek verilecek.

Araştırma altyapılarının, özel sektör Ar-Ge merkezleri ve kamu Ar-Ge birimleriyle iş birliği içinde oluşturduğu yüksek teknoloji platformlarının ticarileşme potansiyeli yüksek araştırma projeleri, Mükemmeliyet Merkezleri Programı kapsamında desteklenecek.

İhtiyaç duyulan bileşenler kamu eş finansmanıyla geliştirilecek

Yeni teknolojik ürünlerin ticarileştirilmesine hız kazandırmaya yönelik destek miktarı ve çeşitliliği artırılacak, desteklerin kamu alımları mekanizmalarıyla tamamlayıcılığı sağlanacak.

Bu çerçevede, kamu kurumlarında ihtiyaç duyulan kritik bileşenlerin, cihazların ve malzemelerin ihtiyaç makamı kamu kurumlarının eş finansmanıyla geliştirilmesine ilişkin projeler desteklenecek.

Büyük firmaların tedarikçisi konumundaki KOBİ'lerin, Ar-Ge projelerini yönlendirdiği ve eş finansman sağladığı "Siparişe Dayalı Ar- Ge Projeleri" için KOBİ destekleme programında çağrılara çıkılacak.

Küresel değer zincirinde daha yüksek katma değerli bir pay elde edilebilmesi amacıyla firmalara Öncül Ar-Ge Laboratuvarları Destekleme Programı'nın tanıtımı yapılacak ve alınacak başvurular değerlendirmeye tabi tutulacak.

Ar-Ge ve yenilik ekosistemine yönelik uygulanacak politikalarla gelecek yıl Ar-Ge harcamalarında özel sektörün payının yüzde 66,3'e, Ar-Ge personeli içinde özel sektörde istihdam edilenlerin payının yüzde 65,7'ye yükseltilmesi hedefleniyor.Yorum Ekle