ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Üniversitemiz birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre tam zamanlı olarak istihdam edilmek üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” ın ek 2 nci maddesinin (b) ve (c) fıkralarına göre aşağıda belirtilen pozisyon ve niteliklerde 21 (yirmibir) adet sözleşmeli personel alınacaktır. 

Erzurum Teknik Üniversitesi Sözleşmeli Personel alım ilanı Erzurum Teknik Üniversitesi Sözleşmeli Personel alım ilanı

Detaylı bilgi için tıklayınız.